Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Kuntatekniikan päivät 2015

Kuntatekniikan päivät 21.-23.5.2015 Turussa
Älykäs tuottavuus – Viisaat ratkaisut

OHJELMA TORSTAINA 21.5.

Ohjelma Banketti 1 ja 2 salissa

Juhlapäivien avaus
SKTY:n puheenjohtaja Heikki Lonka
Turun kaupungin tervehdys,
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen
Turun ajankohtaiset hankkeet ja Föli
Kaavoituspäällikkö Christina Hovi ja
Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte
Keynote
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka
Vuoden Kuntatekniikan Saavutus-palkinto
SKTY:n vuosikokous ja julkilausuma
Ryhmäkuva
SEMINAARIOHJELMA PERJANTAINA 22.5.2015

Kinopalatsi Finnkino, Kauppiaskatu 13

Sali 1 – Omaisuudesta huolehtiminen             

Korjausvelan laskenta osana kunnan omaisuuden hallintaa

Janne Rantanen, Rapal Oy

Palautejärjestelmä ja palautteiden käsittely

Tarja Posti, Helsinki

Sähköautojen julkiset latauspisteet – ohjeita ja suosituksia kunnille

Luentoaineisto

Noora Salonen, Sito Oy

Rakennusten elinkaarimittarit

Heli Kotilainen, Green Building Council

Miksi hukkaamme arvokasta omaisuustietoa?

Tarmo Savolainen, Vianova Oy

Paikkatietopohjaista hankehallintaa Espoon tapaan

Petri Vainio, Espoo

Mobiilin konenäkösovelluksen mahdollisuudet katujan ja teiden omaisuuden hallintaan

Petri Hienonen, Lappeenrannan yliopisto

Liikennemerkit tietomalleiksi ja rekisteriin – perusta omaisuuden hallintaan ja älyliikenteeseen

Luentoaineisto

Jere Metsävuo, Sito

Super-rekkojen vaikutukset katuihin ja siltoihin

Mikko Rauhanen, SiltaExpert Oy

Pysäköinninvalvonnan tulevaisuus – kamera-auto

Kari Vuorinen, Helsinki                                          

Viemärikaivannon poikkileikkauksen tuotteet – käytä oikeaa tuotetta; varmista se standardeilla!

Mika Tulimaa, Rudus Oy

Viemäriverkoston vuotovesien hallinnan työkalut

Luentoaineisto

Tiia Lampola, HSY

Massojen hallinnalla miljoonasäästöt aluerakentamisessa 

Anton Palolahti, Sito Oy

Pilaantuneen maaperän hankkeet tilaajanäkökulmasta – SYKEn uusi ohjeistus

Luentoaineisto

Marko Sjölund, Vahanen Oy

Sali 2 – Suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito                              

Kaupunkibulevardit – paradigman muutos: Mikä muuttuu ja miksi?

Luentoaineisto

Teemu Holopainen , WSP Finland Oy

Kantolan tapahtumapuisto Hämeenlinnassa – innovatiivisia ratkaisuja

Jani Lepistö, Ramboll

Talvikaupungin suunnitteluohjeet ja niiden huomioiminen kaavoituksessa

Leena Kallioniemi, Oulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla, Oulun innovaatioallianssi ja INKA

Ari Saine, Oulu

One Planet Living – kestävän elämän tavan konseptin soveltuminen Suomeen

Luentoaineisto

Camilla Eklund ja Antti Tuomainen, Skanska

Kivistön kaupunkikeskus: Kehäradan Kivistön aseman ympärille, tekniikkaa ja arkkitehtuuria

Lea Varpanen, Vantaa

Kävelytutkimusta suunnittelun tueksi

Riikka Kallio, WSP

Pyöräilyväylien tiedot ja laatutaso

Luentoaineisto

Kaisu Laitinen, Ramboll

Investoinnille katetta vihervalvonnalla – sitä saa mitä tilaa

Luentoaineisto

Marko Vuorinen, Ramboll

Kumppanina kaupunkipuut – uusi kaupunkipuulinjaus Helsinkiin

Luentoaineisto

Minna Terho ja Satu Tegel, Helsinki

Melun huomioon ottaminen tuulivoimalahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä

Ilkka Niskanen, WSP Finland Oy

Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa

Jere Klami, Oulu

Suomalaisen kulttuuriperinnön korostaminen valaistuksella – esimerkkinä Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia

Sirpa Laitinen, WSP Finland Oy

Elämysten kaava

Eini Vasu, Oulu

Sali 4 – Kuntatekniikan johtaminen

OPUS-Hankkeet:

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

Teemu Surakka, Aalto-yliopisto

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Kaupunki-infran ylläpidon palvelujen tuotteistus

Mari Helin, Turku

Palvelukehitysprojekti

Ville Niukko, Kuntamaisema Oy

Opinnäytetyö: Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko?

Mikko Belov, WSP Finland Oy

Allianssimallit yleisten alueiden ylläpidossa

Anna Tienvieri, Helsinki

Hankintalaki ja sen muutokset

Jouni Alanen, Hammarström & Puhakka

 Resurssitehokkuutta rakentamiseen ja yleisten alueiden ylläpitoon

Luentoaineisto

Riina Känkänen, Ramboll

Infran avulla ratkaisu soten rahoitusongelmiin?

Jari Kaukonen, WSP Finland Oy

Miten kuntien teknisen sektorin tuottavuutta voidaan parantaa?

Magnus Frisk, Infra ry

Elinkaarilaskennasta omaisuuden hallintaan

Jyrki Paavilainen, SKTY

Tieto alueellisista resurssivirroista avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Luentoaineisto

Joonas Hokkanen, Ramboll

Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana – case Turku

Jouko Turto, Turku 

15:30 Kunnallistekniikka ja biotalous, mikä tulee muuttumaan ja miten asiassa päästään eteenpäin?

Luentoaineisto

Petri Nyberg, Proboreal