Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Opintomatkat

SKTY järjestää ryhmämatkoja ulkomaille kansainvälisiin kuntatekniikan konferensseihin sekä erikseen räätälöityjä opinto- tai tutustumismatkoja.

Vuosittain pyritään järjestämään vähintään kaksi matkaa: yksi naapurimaihimme ja yksi muualle Eurooppaan tai muihin maanosiin suuntautuva matka. Esimerkiksi International Federation on Municipal Engineering (IFME) järjestää joka kolmas vuosi kansainvälisen kuntatekniikan alan konferenssin, jonka matkajärjestelyt SKTY hoitaa keskitetysti.

Naapurimaihimme suuntautuvissa matkoissa on yleensä kyse paikallisten sisarjärjestöjen vuosikonferensseista tai tutustumismatkoista kiinnostaviin alan kohteisiin, kuntiin ja kaupunkeihin.

Räätälöidyillä opintomatkoilla palveluun kuuluu matkaohjelman kokonaisrakentaminen kiinnostavista kohteista. Matkakoordinaattori hoitaa myös yhteydenotot paikallisiin organisaatioihin ja tutustumiskohteiden esittelijöihin.

Matkakoordinaattori pitää yhteyttä SKTY:n jäsenistöön matkojen tarjonnasta, ottaa vastaan ehdotuksia kiinnostavista tutustumiskohteista sekä kerää palautetta matkojen sisällöstä ja matkajärjestelyistä. Matkapalvelua kehitetään edelleen palautteen avulla