Tutustu esitteesemme!

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on insinöörien, arkkitehtien ja muiden vaativissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan ammattilaisten yhdysside ja tiedonvaihtofoorumi. Haluamme kehittää kuntatekniikan osaamista ja välittää siitä tietoa kaikille Suomessa.
 
Kuntatekniikkaa ovat kunnan vastuulla olevat infrastruktuurin eri hankkeet, niiden suunnittelu, toteutus, ylläpito, käytönvalvonta, omistajaohjaus ja viranomaishallinto. Jäsenistöömme kuuluu yli 700 kuntatekniikan ammattilaista sekä parikymmentä yhteisöjäsentä. Jäsenistön tehtävien moninaisuutta kuvaa hyvin yhdistyksen tunnus, jonka voi yhtä hyvin nähdä katukivinä tai asemakaavana.
 
Yhdistyksen näkyvimmät toimintamuodot ovat jokavuotiset Kuntatekniikan päivät, Kuntatekniikan Foorumi, monipuolinen Kuntatekniikka-lehti sekä julkaisutoiminta. Joka toinen vuosi Kuntatekniikan päivien yhteydessä järjestetään alan suurin messutapahtuma, Yhdyskuntatekniikka-näyttely, joka kokoaa ympärilleen eri alojen neuvottelupäiviä ja tapahtumia koko viikoksi. 
 
Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on hyvät yhteydet alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin.
 
SKTY perustettiin vuonna 1926 ja yhdistyksen nimeksi annettiin Suomen Kunnallisteknillinen yhdistys. Kuntatekniikka-lehti alkoi ilmestyä vuodesta 1946 lähtien nimellä Kunnallistekniikka. 1990-luvun puolivälissä yhdistyksen sekä lehden nimet muutettiin nykyisiin muotoihinsa.

Ota yhteyttä:

toimisto (at) kuntatekniikka.fi

Hallitus_toimihenkilöt 2022

Julkaisut

Isojen betoniputkien ja -kaivojen normit 2021

Rakennustuoteteoolisuus RTT ry:n kunnallisteknisten tuotteiden jaos on yhteistyössä Suomen kuntatekniikan yhdistyksen (SKTY) kanssa päivittänyt Betoniputkinormit vuodelta 2001. Päivitystyön ovat suorittaneet Mika Tulimaa ja Ari Mantila. Isojen betoniputkien ja -kaivojen normit 2021 -julkaisu on nyt ladattavissa tästä .

Katu2020  -sivusto

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) julkaisut kadun suunnittelun ohjeita jo vuodesta 1967 lähtien. Teoksesta on otettu uudet, korjatut painokset vuosina 1974, 1991 ja 2002. Uutena julkaisuformaattina on verkkosivusto, joka mahdollistaa ohjeiden helpon päivitettävyyden ja saavutettavuuden. Ohjeen tavoitteena on olla käsikirjana katusuunnittelijoille ja -rakentajille sekä oppimateriaalina alan opiskelijoilla eri koulutustasoilla.

Julkaisua päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.Tervetuloa tutustumaan Katu2020 -sivustoon

Omaisuudenhallinnan pikaopas

Suomen kuntatekniikan yhdistys on julkaissut erityisesti kunnille suunnatun pikaoppaan omaisuudenhallinnasta. Kuntien teknisen henkilöstön, taloushallinnon, johdon ja päättäjien toivotaan löytävän oppaasta apua parempaan, taloudellisempaan ja yhtäläisempään omaisuudenhallintaan.

Omaisuudenhallinnan tavoitteena on vastata vaadittuun palvelutasoon kustannustehokkaimmalla tavalla tulevat tarpeet ennakoiden. Omaisuudenhallinta pitää sisällään ne käytännöt, jotka liittyvät organisaation strategioiden harkittuun toteuttamiseen osana omaisuuden elinkaarta. Omaisuudenhallinta tulee ensisijaisesti ymmärtää johtamisen toimintamallina, jonka avulla organisaatio pystyy vastaamaan muun muassa asiakkaiden odotuksiin, kysyntään, rahoitukseen sekä omaisuuteen ja sen kuntoon liittyviin kysymyksiin.

Nyt julkaistun oppaan sisältö pohjautuu pääosin Kansainvälinen infrastruktuurin hallinnan opaskokonaisuuden (IIMM) aineistoon, jota on sovellettu ja täydennetty vastaamaan paremmin Suomen kuntien tarpeisiin. 

Opasta myy Suomen kuntatekniikan yhdistys – SKTY ry. Hinta on 74 euroa (ALV 0%).

Lisätietoja: jyrki.paavilainen(at)kuntatekniikka.fi,  ja/tai Ville Alatyppö, ville.alatyppo(at)gmail.com.

 

Mikäli haluat tilata Kuntainfran omaisuudenhallinta pikaoppaan tai muita SKTY:n julkaisuja, ota yhteys sähköpostilla

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Osa SKTY:n julkaisuista on tilattavissa myös osoitteesta https://www.tiedekirja.fi/. Julkaisut löytyvät ”tarkennettu haku” -toiminnalla, valitsemalla kustantajaksi Suomen kuntatekniikan yhdistys.