KEHTO – kuntien infra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus – mitä se on?

Tammikuussa 2008 joukko kuntien teknisen sektorin vaikuttajia kokoontui keskustelemaan alan kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Tarkoituksena oli yhteisesti pohtia, millaiset muutokset toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet ja vaikuttamassa teknisiin palveluihin ja miten valmiita me olemme muutoksia käsittelemään. Yhteiseksi huoleksi koettiin pysyminen mukana ajassa ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja oikea ajoitus.

Keskeisiä aihepiirejä olivat kuntien tiukentuva talous, henkilöstön sukupolvenvaihdos, osaavan henkilöstön saatavuus, ilmastonmuutos ja teknisen toimen sopeutuminen kaikkiin näihin muutoksiin. Ratkaisuna päätettiin perustaa konsortio kuntien teknisen toimen kehittämisen haltuun ottamiseksi ja toteuttamiseksi ja näin syntyi idea KEHTO-foorumista. Foorumi on tarkoitettu mukana olevien kuntien jatkuvaksi yhteistoiminnaksi.

KEHTO-foorumin ensimmäinen hanke kaupunkien ja Tekesin rahoittamana käynnistyi vuonna 2009. KUPERA-hankkeen (Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot) toteuttajaksi valittiin Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (nykyisin osana Aalto-yliopistoa) ja Tampereen yliopisto.

KUPERA-hanke päättyi kesällä 2012 ja sen yhtenä päätuloksena voidaan pitää KEHTO-foorumin toimintamallin luomista. Hankkeen päättyessä KEHTO-foorumi organisoitiin Kuntaliiton yhteyteen ja näin toiminta virallistettiin. Kunnat allekirjoittivat tähän liittyvän sopimuksen KEHTO-foorumin tapaamisessa Jyväskylässä 14.6.2012. KUPERA-hankkeen muut tulokset on raportoitu laajemmin Kuntaliiton ACTA-sarjan julkaisussa (ACTA 240), joka julkaistiin samassa tilaisuudessa.

Sittemmin foorumi on ollut mukana eri rooleissa yli kymmenessä kehittämishankkeessa. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita tonttituotannon ja katujen ylläpidon tuotteistushankkeet (OPUS), katujen korjausvelan laskentamallin kehittäminen ja Teknisen toimen tuottavuusmittarit -hanke.

KEHTO-foorumin puheenjohtajana toimii kevääseen 2022 ulottuvalla kaudella Oulun kaupungin kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

Lisätietoja:

yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Hanna Kemppainen

p. 050 336 5084

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Paavo Taipale

p. 050 3808368

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi