KEHTO – kuntien infra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus – mitä se on?

Tammikuussa 2008 joukko kuntien teknisen sektorin vaikuttajia kokoontui keskustelemaan alan kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Tarkoituksena oli yhteisesti pohtia, millaiset muutokset toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet ja vaikuttamassa teknisiin palveluihin ja miten valmiita olemme muutoksia käsittelemään. Yhteiseksi huoleksi koettiin pysyminen mukana ajassa ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja oikea ajoitus.

Keskeisiä aihepiirejä olivat kuntien tiukentuva talous, henkilöstön sukupolvenvaihdos, osaavan henkilöstön saatavuus, ilmastonmuutos ja teknisen toimen sopeutuminen kaikkiin näihin muutoksiin. Ratkaisuna päätettiin perustaa konsortio kuntien teknisen toimen kehittämisen haltuun ottamiseksi ja toteuttamiseksi ja näin syntyi idea KEHTO-foorumista. Foorumi on tarkoitettu mukana olevien kuntien jatkuvaksi yhteistoiminnaksi.

KEHTO-foorumin ensimmäinen hanke kaupunkien ja Tekesin rahoittamana käynnistyi vuonna 2009. KUPERA-hankkeen (Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot) toteuttajaksi valittiin Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (nykyisin osana Aalto-yliopistoa) ja Tampereen yliopisto.

Hankkeen päättyessä 2012 KEHTO-foorumi organisoitiin Kuntaliiton yhteyteen. Kaupungit allekirjoittivat tähän liittyvän sopimuksen KEHTO-foorumin tapaamisessa Jyväskylässä 14.6.2012. KUPERA-hankkeen tulokset on raportoitu tuolloin julkaistussa Kuntaliiton ACTA-sarjan julkaisussa (ACTA 240).

Sittemmin foorumi on ollut mukana eri rooleissa noin 20 kehittämishankkeessa. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita tonttituotannon ja katujen ylläpidon tuotteistushankkeet (OPUS), katujen korjausvelan laskentamallin kehittäminen, Teknisen toimen tuottavuusmittarit -hanke sekä verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen edistämishanke. Parhaillaan on käynnissä muun muassa yhteisenä Väyläviraston kanssa kolmivuotinen infrarakentamisen tuottavuuden parantamiseen tähtäävä ProDigial-t&k-ohjelma. Äskettäin valmistuneita hankkeita ovat Raklin toteuttama Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuus -hanke sekä Kertakäyttömuoviroskien koostumustutkimusmenetelmän kehittäminen ja koostumustutkimukset.

KEHTO-foorumin puheenjohtajana toimii kevääseen 2024 ulottuvalla kaudella Espoon kaupungin kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, harri.tanska(at)espoo.fi

Lisätietoja:

yhdyskuntatekniikan päällikkö
Paavo Taipale
puh. 09 771 2559 tai 050 380 8368
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *