Tämä aihe tarttui nyt vaatteisiin. Blogissani viikko pari sitten kirjoitin kielteisesti ylettömästä tiivistämisestä. Ystäväni Late ja Teemu ryhtyivät moittimaan. Mitä nyt olisi sanottava tästä Laten kommentista, hän kun sanoo ”kansainvälisen aineiston vertailun vaativan järkyttävän määrän työtä ja siksi olisi helpompaa käyttää kotimaista hyvin vakioitua tietoa”, tai Teemun kommentista kun hän kysyy miksi teen jonkun ”vähintään Euroopan, ellei peräti maailman kaupungit kattavan yleisselityksen tiiviyden ja liikenteen suhteelle, kun täällä meillä ihan paikallisesti on osaavia mallintajia jotka suorastaan hämmentävällä tarkkuudella pystyvät ennustamaan kunkin alueen rakentamisen liikenteelliset seuraukset?” Minä kun en ollenkaan tarkoittanut moitiskella kollegoja tiedon puutteesta enkä heitä valistaa. Tarkoitukseni oli vain itseäni viisastuttaa tuossa tiiveyskysymyksessä, kun se niin usein mainitaan Helsingin rakenteessa suurimpana puutteena.

Vielä tiiveydestä ja joukkoliikenteestä

Sanotaan vaikka niin, että ryhdyin tuota ihmettelemään juuri sen vuoksi että tiiviin kaupungin rakentaminen on tietynlainen mantra. On vain yksi juttu: tee tiivistä niin teet ekologista ja torjut meitä uhkaavan ilmastonmuutoksen. Siihen liittyy toinen juttu: vertaillaan muiden kaupunkien tiheyksiä Helsinkiin ja nähdään ykskantaan ilmiselvä puute meillä, täällä, Helsingissä, tiiveyspuute.

Hesarissa oli 24.4 hyvä kirjoitus. Harri Hautajärvi otsikoi juttunsa näin: ”Nykyisen kaupunkisuunnittelun ihannoima tiiviys on haitallista”. Hän kirjoittaa: ”Maankäytön jatkuvaa tehostamista on puolusteltu ilmaston lämpenemisen hillitsemisellä, koska tiivis kaupunkirakenne vähentää liikennettä ja siten polttoaineen kulutusta. Yhdyskuntien ja asumisen ilmastopäästöihin ja ekotehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin enemmän muut tekijät.”

Asukastiheys tässä nyt nousi pointiksi.  Pariisi on Euroopan tiheysykkönen. Peripheriquen sisällä tiheys on 20000 asukasta neliökilometrillä. Amsterdam on tilastokakkonen 10000 asukasta/km2. Joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvomatkoista on Pariisissa 75 %. Samalla tasolla ovat Zürich, Bern ja Varsova. Helsingin lukema on 49 %. Tilastollisella keskimääräisellä asukastiheydellä ei näytä olevan suurta vaikutusta cityalueen joukkoliikenteen käyttöön, muut tekijät vaikuttavat. Mitä ne ovat? Matkalipun hinta, vuorotiheydet, verkon rakenne? UITP sanoo, että tarjontaa pitäisi parantaa, yksityisautojen käyttöä tulisi manageerata ja vielä pitäisi luoda integroituja kaupunkisuunnittelun politiikkoja.

Olisiko massalla merkitystä? Onhan kysymys massakuljetuksesta. Niin ennen sanottiin. Joukkoliikennematkojen määrä eurooppalaisissa suurissa kaupungeissa on 300-500 matkaa vuodessa per asukas.  Helsinki on alarajalla, Wien on ylärajalla. Joukkoliikennematkojen osuus moottoriajoneuvomatkoista vaihtelee laajasti. Roomassa jkl-matkoja on vain 26 % moottoriajoneuvomatkoista, kun Zürichissä luku on 75 % ja Helsingissä 49 %. Jos matkoja tehdään paljon, osoittanee se joukkoliikennejärjestelmän laadukkaaksi. Helsinki keikkuu trendiviivalla.

Jos joukkoliikenteen käyttö ei korreloi tiiveyden kanssa, niin korreloiko se tulotason kanssa? Voisi kuvitella köyhien olevan ilman autoa ja käyttävän joukkoliikennettä. Kansantulo Euroopan kaupungeissa vaihtelee paljon, mutta on kuitenkin kaikkialla ylittänyt ”autoyhteiskunnan” tulorajat. Joukkoliikenteen käyttö suhteessa yksityisautoiluun ei juuri riipu kansantuotteesta. Muut seikat vaikuttavat.  Suomi on muuten Euroopan kolmanneksi autoistunein maa Luxemburgin ja Italian jälkeen. Suomesta seuraavina ovat Kypros, Puola, ja Malta. Hieman yllättävää tilastoseuraa.

 

Muna vai kana?

Nyt tulee sitten vihonviimeinen pääkysymys. Siinä kysytään tiiveyden vaikutusta matkustamiseen ja liikennekustannuksiin, ehkä myös matka-aikaan. Onko siis liikenteen kannalta edullista rakentaa mahdollisimman tiivistä kaupunkia? Ja olisiko tämä riittävä syy perustella tiiveyden lisäämistä? Onko muita näkökohtia? Kirjoitin blogin, jossa tätä asiaa käsiteltiin: http://penttimurole.blogspot.com/2020/03/kaupungit-kasvavat-muuttuuko-ilmasto.html. Kerroin professori Marcial Echeniquen tutkimuksesta. Hän oli Britanniassa tutkinut erilaisten yhteiskuntakehitysmallien kustannusvaikutuksia. Tutkimuskohteina olivat kompakti, hajakeskittyvä, hajoava ja trendin mukainen kehitysmalli. Tutkittiin asumiskustannuksia, CO2-emissioita, energian kulutusta kaiken kaikkiaan ja erikseen liikenteen energian kulutusta sekä maan tarvetta. Johtopäätös oli sen kaltainen, ettei väitteelle tiiviin rakentamisen edullisuudesta ole perusteita. No, tuohon blogiin ei kommentteja tullut. Vain Heikki kommentoi, ystäväni Teemu tai Late eivät sanallakaan pukahtaneet. Puhumattakaan että joku meidän suurista tiiveysideologeistamme olisi kommentoinut. No, ei kai. Tämä johtopäätös oli mantran vastainen. Ja tutkimus oli kai jo vanhentunut. Olihan Echeniquen tutkimus jo vuodelta 2012. Nyt puhaltavat uudet tuulet. Tutkijat sanovat tiivistämiskehitystä nykyhetken paradigmaksi. Paradigma uskoo, että tiivis kompakti kaupunki liittyneenä urbaaniin työpaikkakeskustaan ja palveluihin rajoittaa matkustamista ja tekee kaupungista elinvoimaisen. Tämä on luonnollinen vastareaktio autokaupunkikehitykselle. Tutkimus mainitsee esimerkkinä Leon Kososen ystävien ja työkumppaneiden (Newman and Kenworthy) väitteen siitä, että tiiveys vähentää liikenteen energiankulutusta. Marcialin ja kumppaneiden mukaan kaupungin korkeat liikennekustannukset aiheuttavat tiiveyttä pikemminkin kuin että tiiveys alentaisi liikennekustannuksia.  Siis muna vai kana ongelma.

Otetaan vielä yksi juttu. Kysytään olisiko tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluun jotenkin selittävä tekijä. Tyytyväisyydellä näyttää olevan riippuvuutta joukkoliikenteen käyttöön. Vai tuleeko tästä kehäpäätelmä? Onko niin, että ollaan sitten tyytymättömiä tai tyytyväisiä joukkoliikenteeseen, sitä käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Kun tyytyväisyys kasvaa niin matkaosuus kyllä tilastojen mukaan näyttää kasvavan. Helsingissä tyytyväisyys on korkea, 33 % on erittäin tyytyväisiä joukkoliikenteeseen ja matkaosuuskin on varsin tyydyttävä, 49 % moottoriajoneuvomatkoista joukkoliikenteellä. Zürich on omaa luokkaansa niin matkaosuudessa kuin tyytyväisyydessä. Jotenkin nyt päätyy siihen, että joukkoliikenteen järjestäminen on poliittisen tahdon koetinkivi. Saattaa se myös olla hyvin perustellun päätöksentekopohjan valmistelusta kiinni. Jos tahtoo ja jos ymmärtää saa hyvän joukkoliikenteen tiiveydestä riippumatta.

Late sanoo kommentissaan, että kantakaupungissa autokilometrejä kertyy 22/nokka, muualla Helsingissä 23, Vantaalla 26 ja Kuuma-kunnissa 35-44. Niinhän se menee, että henkilöliikennetutkimuksen mukaan Helsingin kantakaupunkilaiset tekevät 50 % moottoriajoneuvomatkoistaan joukkoliikenteellä, esikaupunkilaiset 37 %, kaikki helsinkiläiset 41 %, espoolaiset 20 %, vantaalaiset 23 % ja kuuma-kuntalaiset 7 %. Tiiviillä kantakaupunkialueella liikenteen CO2-päästöt ovat 1,0 tonnia CO2e vuodessa. Esikaupunkilaisella päästöt nousevat 1,4 tonniin ja maalaisilla 1,8 tonniin.

Minne Helsinki on aikeissa rakentaa?

Teemu kirjoittaa Östersundomin olevan mahdoton paikka Helsingin laajennusalueena. Tästä innostuin vielä hieman tarkastelemaan Helsingin seudun karttaa ja kaupungin nykyisiä suunnitelmia. Mitä se Teemu sanoikaan? ”Se on liian kaukana”, hän sanoo, viitaten ystävämme Ville Komsin lausuntoon Kauko-Idästä - joka on liian kaukana. Kuinka kaukana? Teemu: ”Kaukaa on pitkä matka, ja se tupataan ajamaan autolla. Infran rakentaminen kauas on kallista, ja toisaalta tonteista saa huonosti rahaa, koska loppujen lopuksi aika harva varsinaisesti haluaa asua kaukana.” Olikohan tuossa hieman populismia?


Keskimäärin Östersundomin Helsingin kaupungille luovutettu alue on 17 linnuntiekilometrin päässä Helsingin keskustasta. Se on samalla etäisyydellä kuin Kivenlahti, jonne Länsimetro on rakenteilla ja tulee päättymään, se on samalla etäisyydellä kuin Vantaan uusi rakentamisen helmi Kivistö, se on samalla etäisyydellä kuin Tikkurila tai samalla etäisyydellä kuin Helsinki-Vantaan lentokenttä. Juuri idässä me tarvitsemme aktiivisia maankäyttötoimia. Lännessä niitä hoitavat kyllin aktiivisesti Espoo ja Kirkkonummi, pohjoisessa taas Vantaa ja radanvarsikunnat.

Tämä nyt on pelkkää harrastelua. Mutta kysyin itseltäni, minne se Helsingin kasvu voisi mennä noin realistisesti ottaen? Kaupungin ennusteiden mukaan kasvua pitäisi alueelle mahtua 200000 ihmistä. Nyt asukasluku on 650000 ja vuonna 2050 sen pitäisi olla 850000. Näin kaupungin suunnittelijat, virkamiehet ja poliitikot toivovat – heidän enemmistönsä. Kansa ei kyllä tiedä mitä toivoisi. Sitä ei heiltä kysytä. Sitä kysytään vain heidän valtuuttamiltaan. Kun en itsekkään ollut mitenkään selvillä kasvun teoreettisista mahdollisuuksista ryhdyin työstämään Exceliä – tavan mukaan. Mittasin pinta-aloja ja kaivoin asukas- ja työpaikkalukuja sekä kerrosaloja kaupungin nettisivuilta. Havaitsin tuon 200000 asukkaan kasvun olevan mahdollista sijoittua Helsingin alueelle siten että 40 % sijoittuu käynnissä oleville tai alkaville projektialueille Länsisatamaan, Kalasatamaan, Pasilaan, Malmille, Kruununvuorenrantaan ja Kuninkaankolmioon. Sitten ne olisivatkin täyteen rakennettuja. Bulevardit voisivat nihkeäasti napata 10 % Vihdintiellä, Tuusulantiellä ja Itäväylällä. Uusiakin projektialueita pitäisi löytää Koivusaaren lisäksi. Östersundom on ratkaisevassa asemassa, sinne pitäisi saada kolmannes kasvusta, metro on siis rakennettava. Täydennysrakentaminen kaikkialla kaupungissa saattaisi ottaa 12 % kasvusta.

Millaisia tiheyksiä uudisrakentaminen tuottaa? Paine tiheyteen on kova. Varsinkin ystävämme vihreät Anni Sinnemäen, Ode Soininvaaran ja Mikko Särelän johdolla haluaisivat rakentaa 20000 asukkaan tiheydellä neliökilometrille. Se vastaa Kallion tiheitä alueita. Ode kyllä nuorena miehenä sanoi, etteivät tuollaiset alueet sovi lapsiperheille, mutta on sitten muuttanut mieltään, tai unohtanut lapsiperheet. Vähän niitä nyt onkin, sillä Helsingissä lapsiperheiden osuus kaikista asuntokunnista on nyt 19 %, kun sinkkuasujien osuus on 49 %. Lukuja katsomalla näyttää siltä että Helsingin projektialueilla päästään tiheyteen 12000 asukasta/km2, bulevardialueilla tiheys tulee jäämään hieman alle, tulee se niin nihkeätä olemaan. Vastustajana on asukkaiden taju harmoniasta asumisympäristön suhteen.  Östersundom on suuri mahdollisuus. Siellä tiheys tulee vastaamaan nykyistä Helsinkiä.

Tein itselleni pari kuvaa. Ei tuo nyt niin helppoa ole ymmärtää mitä tarkoittaa lähes Tampereen kokoisen kaupungin tuominen Helsingin nykyiseen rakenteeseen. Tätä mielikuvaa ystäväni ja kaupunkisuunnittelulautakunnan veteraani (22 vuotta) Lauri Nordberg tuntuu käyttävän puolustaessaan Riistavuoren hienoja kallioita Vihdintien bulevardisuunnitelmaa vastaan.

Tämä on mittakaavakuva. Jos nyt Helsingin 650000 asukkaan rakenteeseen sijoitetaan lisää 200000 asukasta, kuinka paljon maata se vaatisi? Kuvan suurin pallukka osoittaa paljonko maata tarvitaan, jos uusille asukkaille tarjotaan asumismahdollisuuksia Helsingin nykyisellä keskimääräisellä asukastiheydellä 3000 asukasta neliökilometrillä. Sehän ei käy mitenkään, vaikka Sipoosta liitetty 30 km2 alue otetaan mukaan laskelmiin. Pienemmät pallukat kertovat maa-alueen tarpeesta suuremmilla tiheyksillä. Helsingin uusilla projektialueilla suunniteltu asukastiheys on 12000 asukasta neliökilometrillä. Bulevardeille mahtuisi 20000 asukasta tiheydellä 9000 as./k-m2. Östersundomissa tiheys tulee olemaan noin 4000 as./km2. Kokonaisuudessaan toivottu kasvu johtaisi Helsingin alueella asukastiheyteen 4000 asukasta/km2. Tämä siis jos 200000 asukasta lisätään Helsingin alueelle, siitä 70000 asukasta Östersundomiin. Samanaikainen väestönkasvu Espoossa on ennusteiden mukaan 120000 asukasta ja Vantaalla 90000 asukasta. (Voimakas kasvu). Hurjia kasvulukuja Helsingissä 31 %, Espoossa 41 % ja Vantaalla 39 %. Maahanmuuton osuus väestönkasvusta on pääkaupunkiseudulla voimakkaan kasvun ennusteissa vähintään 80 %.

Tiivistämisen logiikka panee miettimään

Vaikka kuinka mietin, logiikka tiivistämisessä ei tahdo selvitä. Ehkä se on vanhan miehen hidasjärkisyyttä. Ensimmäinen kompastuskivi on kuntien ikään kuin kilpailu. Helsinki ajattelee pelastavansa ihmisiä Vantaan ja Espoon lähiöistä Helsingin kompakteille projektialueille. Odekin taisi sanoa, että Vantaalla ja Espoossa eivät osaa tehdä oikeata kaupunkiympäristöä Helsingin malliin. Ovatko kaikki Helsingin uudet projektialueet ekologisesti erinomaisia, ovatko ne ylivoimaisia naapurikuntien hankkeisiin verrattuna? Täytyy myöntää ja olla iloinen, ne ovat kaikki hyviä hankkeita. Heikko puoli on, että ne ovat kaikki erittäin kalliita rakentaa maaperän saastuneisuuden, heikon perustettavuuden, bulevardisoinnin ongelmien ja Kruununvuoren tapauksessa siltayhteyksien vuoksi. Uusi rakentaminen syntyy pääasiassa raitiovaunulinjojen varaan. Anni Sinnemäki sanoo pikaraitioteiden kulkevan lujaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Helsinkiin ei ole tulossa varsinaisia pikaraitioteitä. Ne ovat paljolti muun liikenteen seassa kulkevia katuraitioteitä ja matkanopeus jää 20 kilometriin tunnissa. Ehkä raidejokeri pääsee 24 kilometriin tunnissa. Se tätä logiikkaa hieman järkyttääkin. Matka Malmilta Helsingin keskustaan kestäisi ratikalla 35 minuuttia ja junalla 15 minuuttia. Matka Vihdintien bulevardilta Helsingin keskustaan kestää ratikalla 23 minuuttia ja junalla Valimon asemalta 10 minuuttia. Metromatka Östersundomista keskustaan kestäisi 26 minuuttia. Se on lähes sama aika kuin ratikalla Valimolta Helsinkiin. Junalla samassa ajassa tullaan Keravalta tai Espoon keskuksesta Muuralasta. Pohjolanaukoilta lähtevä ykkönen köröttää Rautatientorille 25 minuuttia. Käpylän asemalta juna lennättää matkustajan Rautatientorille 8 minuutissa. Ykkösellä on kuitenkin matkalla 19 pysäkkiä. Junalla vain 1 pysäkki. Siinäpä se, ei yksi ilman toista. Olen raideliikenteen ja ratikoiden, tai niin kuin ennen sanottiin raitsikoiden kannattaja. En siis lainkaan kritisoi raitiotieliikenteen laajentamista. Kritisoin ainoastaan raitiotieliikenteen ruuhkauttamista liiallisella kantakaupunkiverkon kuormituksella sekä erikseen Kruununvuoren ratikan terminaaliratkaisua Rautatieaseman edessä.

Helsingin uudisrakentamiskohteita eli projektialueita on noin 80000 asukkaalle. Malmi on niistä suurin. Bulevardeille mahtuisi noin 20000 asukasta. Östersundomin potentiaali lienee noin 70000 asukasta. Siinä taitaa jo olla pieni osa Vantaalle ja Sipoolle. Täydennysrakentamista saattaisi olla 25000 asukkaalle. No, siitä se jo kertyy 200000 asukasta lisää. Kipupisteitä ei ole projektialueilla. Malmi oli minunkin kipupisteeni. Oli väärin rakentaa Malmin lentokenttäalue. Mikään ei auttanut. Tuo 23000 asukasta oli kaupungille jotenkin ratkaiseva. Miksi? Kysyn enkä saa vastausta. Tulevia kipupisteitä ovat vähäisiksi jääneet bulevardit. Taas kysyn. Miksi? Bulevardit ovat hyvä asia, mutta niistä ei koskaan tule itsenäisiä kaupunginosia. Joten, rauha, rauha. Metro Östersundomiin ja homma käyntiin! 

pentti.murole@gmail.com
pentti-murolegmail-com@penttimurole.blogspot.com
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.