Kuntatekniikan foorumin uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 18.9.2012

 

1. Rekisterinpitäjä
KL-Kustannus Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Markku Vento
KL-Kustannus Oy
Toinen Linja 14
00530 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Kuntatekniikan foorumin uutiskirjeen tilaajat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
KL-Kustannus Oy:n käytössä oleva sähköpostiosoitteisto, jolla välitetään sähköisiä tiedotteita kirjeen tilanneille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin.

5. Rekisterin sisältö
Henkilön nimi, virkanimike/tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio/yritys.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Kuntaliitto-konsernin ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat uutiskirjeen palveluntarjoajan Koodiviidakko Oy:n palvelimilla, joka on suojattu ulkopuolisilta.

8. Uutiskirjeen peruminen
Uutiskirjeen voi perua lähettämällä ilmoituksen osoitteeseen:
asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi