Tässä osiossa on kuvattuna Kupera-hankkeen tutkimus- ja kehittämisalueet. Kunkin aihepiirin alta löytyvät siihen liittyvät materiaalit

KuperaTyoPaketit

Infrastruktuuri ja toimitilarakenteiden ja palveluiden rahoitusinnovaatiot

Infrastruktuuri ja toimitilarakenteiden ja palveluiden operointi-innovaatiot

Omistajuuden innovaatiot

Alueellinen ja seudullinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö