Operointi-innovaatiot julkisen ja yksityisen puolen yhteistyössä-seminaari Tampereella 7.10.2010

Omistajuusinnovaatiot-seminaari Tampereella 8.10.2010

Rahoituksen ja omistajuuden seminaari Tampere 12.5.2010