KEHTO-paikkatieto on keväästä 2019 alkaen toiminut KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto

KEHTO-paikkatieto -yhteistyön muotoja ja tavoitteita ovat:

1. Kuntien yhteiset kannanotot ja lausunnot paikkatietokysymyksissä
2. Kuntien paikkatietosektorilla tarvittavan ja tapahtuvan muutoksen ennakointi ja proaktiivinen toiminta tilanteen vaatiessa
3. Kuntien yhteiset käytännöt paikkatietotoiminnoissa
4. Tiedottaminen ja tiedonvaihto
5. Mahdolliset yhteiset hankkeet ja hankinnat
6. Erikseen päätettävät työryhmät

Lisätietoja:

KEHTO-paikkatieto -ohjausryhmän puheenjohtaja (4/2022 – 4/2023)
kaupunkimittausinsinööri Ossi Örn, Vantaan kaupunki
040 661 6270
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

erityisasiantuntija Päivi Tiihonen
Kuntaliitto
0504781604
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi