Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

VSOP-klubi

Me kaikki vanhenemme ja poistumme ansaitusti työelämästä kuka minnekin. Pikkuhiljaa vuodet lyövät lisää leimoja passiin, hyvät ystävät ja kontaktit katoavat ja itse kukin muistelee missä ja kenen seurassa tuli vietettyä osa elämän parhaista vuosista. Tässä vaiheessa on hyvä tiedostaa, että kuntatekniikka ja siihen liittyvä infra ovat yhtä vanhoja kuin sivistys. Hieman niitä pitää välillä ehostaa ja taas ne toimivat. Toki myös uutta pitää innovoida, kehittää ja rakentaa.

Saamme jatkuvasti tietoa kuntateknisistä hankkeista. Usein haluttaisi esittää niistä kommentteja, kysymyksiä ja joskus olisi mukava tavata myös muita alan senioreita ja kuulla tarkemmin kuntatekniikan nykytilasta. Tässä tarkoituksessa perustettiin kesällä 2017 yhdistyksen Jyväskylän Kuntatekniikan päivien yhteydessä SKTY:n senioreille oma kerho, SKTY:N VSOP-KLUBI.

VSOP-klubin toiminta-ajatus ja johto

Kerhon toiminnan tarkoitus on valvoa kuntateknisten eläkeläisten etuja ja aktivoida jäseniään kokoontumaan yhteisiin tilaisuuksiin. Kerhon puitteissa on tarkoitus järjestää kokoontumisia, ekskursioita, koti- ja ulkomaanmatkoja sekä muuta vastaavanlaista toimintaa. Myöskään yhteiset kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat on tarkoitus pitää toiminnassa mukana. Soveltuvin osin toiminta toteutetaan avec-pohjalta. Tapahtumat on tarkoitus suunnata jäsenistön halujen ja ideoiden perusteella.

VSOP-KLUBI pyrkii jatkossakin vaikuttamaan SKTY:n hallituksessa siihen, että eläkeläisjäsenet otetaan huomioon yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa. Yhdistyksen jäsenmaksu on eläkeläisjäsenille jo nyt varsin edullinen.

Klubin toimintaa johtaa vuosittain yhdistyksen kuntatekniikan päivillä klubin vuosikokouksessa toimintavuosittain valittava johtokunta, jonka kokoonpano on kaudella 2022-2023 seuraava:

  • puheenjohtaja Kyösti Oasmaa, Vantaa
  • varapuheenjohtaja Jorma Vaskelainen, Lahti
  • rahastonhoitaja Jussi Salo, Lappeenranta
  • jäsen Jouko Turto, Turku
  • jäsen Hannu Virtasalo, Helsinki

Kerhon toimii omarahoitteisesti. SKTY:llä ei ole osoittaa varoja kerhon toimintaan lukuun ottamatta pientä toiminnan pyörittämiseen osoitettua määrärahaa.

Kerhon toiminnasta kerrotaan Kuntatekniikka-lehden sivuilla. Yhteys kerholaisiin pidetään sähköpostitse.

VSOP-klubin jäsenet ja mukaantulo

Kerhon jäseneksi voivat liittyä 65-vuotiaat sekä yli 58-vuotiaat eläkkeelle siirtyneet SKTY:n jäsenet. Myös eläkeläisten puolisot ja lesket ovat oikeutettuja osallistumaan kerhon
toimintaan. Kerhon toimintaa ei rajata jäsenten ammattialan, peruskoulutuksen tai entisten työtehtävien perusteella. Kaikki SKTY:n em. ehdot täyttävät jäsenet ovat tervetulleita.

Jäseneksi voi ilmoittautua sähköpostitse johtokunnan jäsenille tai yhdistyksen toimistoon Maarit Mäki-Rayolle maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi.

Kerhon tämänhetkinen jäsenmäärä on 48 henkeä.