Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Omaisuudenhallinnan klubi

Omaisuudenhallinnan klubin ensisijaisena tavoitteena on tukea omaisuudenhallinnan menettelyjen kehitystä Suomen kunnissa sekä tähän liittyvien palveluiden kehittymistä. Klubi ohjaa toimijoita laadukkaan ympäristön, hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämisessä kokonaisvaltaisesti, taloudellisesti kestävästi ja pitkäjänteisesti eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä. Klubi seuraa tiiviisti ja hyödyntää toiminnassaan merkittävässä määrin kansainvälisiä ja kotimaisia standardoidun omaisuudenhallinnan aineistoja ja käytännön esimerkkejä.

Omaisuudenhallinnan klubin toiminnan ytimen muodostaa ryhmä, joka kokoontuu tarpeen mukaan (lähtökohtaisesti 2-3 kertaa vuodessa). Tämän lisäksi klubi:

  • • vastaa SKTY:n Omaisuudenhallinnan teemapäivien ohjelmasta,
  • • harjoittaa julkaisutoimintaa,
  • • järjestää omaisuudenhallinnan koulutusta ja puheenvuoroja,
  • • osallistuu aktiivisesti SFS-standardiryhmän toimintaan,
  • • järjestää omaisuudenhallinnan ekskursioita ja kongressimatkoja sekä
  • • ohjaa tarpeen mukaan alan asiantuntijatyötä.

2018-2019 puheenjohtajana toimii Jyrki Paavilainen / SKTY ja varapuheenjohtajana Toni Korjus, Kahva Oy. Klubin toimintaan voi liittyä kuka tahansa aiheesta, omaisuudenhallinnan menettelyjen tai itsenä kehittämisestä kiinnostunut. Lisätietoja klubin toiminnasta saa Jyrkiltä, puh. 0400 719 017 tai jyrki.paavilainen@kuntatekniikka.fi.