Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Kansainvälisten asioiden komitea

SKTY:n kansainvälinen komitea koordinoi yhdistyksen kansainvälistä toimintaa. Vuosikymmenten aikana yhdistyksen kansainvälinen toiminta on vahvistunut ja suunnitelmissa on vahvistaa sitä edelleen. Tällä hetkellä kansainvälinen aktiviteetti on päivittäistä. Kansainvälisen toiminnan kautta Suomen kuntatekniikkaan saadaan uutta tietoa projekteista, toimintamalleista, materiaaleista jne.

Usein on niin, että jokin asia on kehitetty muualla maailmassa valmiiksi tuotteeksi tai menetelmäksi, kun Suomessa asiaan vasta herätään. Kansainvälisen toiminnan ja seurannan avulla uudet asiat ja osaamiset saadaan käytäntöön paljon nopeammin sekä kehitykseen kuluvaa aikaa ja etenkin verorahaa säästyy.

SKTY on hyvin aktiivisena jäsenenä Maailmanlaajuisessa kuntatekniikan liitossa (IFME, ifmeworld.org ). Liittoon kuuluu noin 30 maata mm. Yhdysvallat, Kanada, Australia, Kiina ja Iso-Britannia. Lisäksi SKTY:llä on yhteistyösopimukset Amerikan (APWA, apwa.net) ja Australasian (IPWEA, ipwea.org) kuntatekniikan yhdistysten kanssa. Pohjoismainen yhteistyö on myös tärkeässä roolissa ja veljesjärjestöjen kanssa on aktiivinen NKS-yhteistyöryhmittymä, jonka tavoitteena on järjestää yhteiset Pohjoismaiset Kuntatekniikan päivät vuonna 2025. Näiden lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä kansainvälisen omaisuudenhallinnan instituutin (IAM, theiam.org) kanssa ja osallistuu aktiivisesti ISO 55000 omaisuudenhallinnan standardin kehittämiseen.

Kansainvälinen toiminta koostuu mm.

 • • Opintomatkoista, joihin kuuluu merkittävä määrä ajankohtaista kuntatekniikan tekniikkaan ja johtamiseen ohjelmaa
  • • Vuodelle 2019 suunnitelmissa yhteensä viisi (APWA:n kuntatekniikan päiville Seattleen, IPWEA:n päiville Hobartiin, IAM-vuosipäivät Liverpoolissa ja Lontoossa, Ranskan kuntatekniikan päivät Dunkerquessa).
 • • Kuntatekniikan päiville ja muihin yhdistyksen tapahtumiin kutsuttavista vierailevista luennoitsijoiden järjestämisestä.
 • • Kansainvälisten julkaisujen tekemisestä ja olemassa olevien kääntämisestä
 • • Koulutuksesta ja pätevöitymisestä
  • • IPWEA:n järjestämä Omaisuudenhallinnan pätevyyskoulutus joka kevät ja syksy.
 • • Kansainväliseen toimintaan liittyvästä opintostipendistä, joka julkistetaan ensimmäisen kerran kesällä 2019.

Aiempina vuosina kansainvälisen toiminnan avulla yhdistys on

 • • järjestänyt mm. Kuntatekniikan Maailman Konferenssin vuonna 2012 Helsingissä,
 • • luonut omaisuudenhallinnan ensimmäisen suomenkielisen oppaan vuonna 2016,
 • • järjestänyt opintomatkoja, joille on osallistunut yli 200 kuntatekniikan ammattilaista,
 • • tuonut SKTY:n tapahtumiin merkittäviä kansainvälisiä avainpuhujia
 • • ja paljon muuta.

Lisätietoja antaa kansainvälisen komitean puheenjohtaja Ville Alatyppö (ville.alatyppo@hel.fi) sekä komitean muut jäsenet vuonna 2019 ovat Dan-Henrik Långström, Jorma Vaskelainen, Kai Söderlund, Jyrki Paavilainen ja Anna Tienvieri.