Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Kuntamaanmittariklubi

Kuntamaanmittariklubi on Suomen kuntatekniikan yhdistyksen (SKTY) alayhdistys. Kerho on perustettu vuonna 1964, joten sillä on takanaan jo kunnioitettavat yli 50 toimintavuotta.

Klubin toiminta-ajatuksena on edistää kaupunkikiinteistöjen muodostamista ja rekisteröintiä sekä muita kiinteistöinsinöörin ja kaupungingeodeetin toimialaan liittyviä tehtäviä pääasiassa osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen ja ammattialaan liittyvään kouluttamiseen. Klubilla on keskeinen rooli alan lainsäädännön kehityksen seuraamisessa sekä lainsäädäntöä koskevien aloitteiden ja lausuntojen antamisessa. Klubin johtokunta on aktiivisesti yhteydessä alan asioiden tiimoilta mm. valtionhallintoon, järjestöihin, yhdistyksiin sekä kerhon jäsenistöön.  Kuntamaanmittariklubi järjestää jäsenilleen vuosittain koulutus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään alan ajankohtaisia asioita.

Kuntamaanmittariklubi osallistuu kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien ohjeistamiseen sekä edunvalvontaan ja vaikuttaa osaltaan siihen, että kiinteistöinsinöörin tehtävät ovat jatkossakin ammattitaitoisten henkilöiden hoidettavana. Kerho pitää myös yllä Suomen Kuntaliiton sivuilla olevan Kiinteistöinsinöörin käsikirjan sisältöä. Kerhon tehtävänä on lisäksi korostaa kiinteistöinsinöörin ja kaupungingeodeetin toimialaan liittyvien tehtävien yhteiskunnallista merkitystä.

Kerhon johtokunnan puheenjohtajana toimii Mika Järvelä sekä johtokunnan muina jäseninä Jarno Mansner, Juha Kantanen, Elina Erkkilä ja Hilma Ruoho. Kerhon sihteerinä toimii Riikka Pirinen. Kerhon vuosikokous on viime vuosina pidetty kuntatekniikan päivien yhteydessä.

Kuntamaanmittariklubin kerhon jäseneksi tuleminen

Kuntamaanmittariklubin jäseniä ovat ne Suomen kuntatekniikan yhdistyksen jäsenet, jotka ovat suorittaneet maanmittausalan DI-tutkinnon ja jotka työskentelevät kunnan palveluksessa kaupunkimittauksen tai kiinteistötoimen alalla. Kuntamaanmittariklubin jäseneksi tulee liittymällä Suomen kuntatekniikan yhdistykseen.

Klubin toimintaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä kerhon puheenjohtajaan tai sihteeriin:

Puheenjohtaja:

Juha Kantanen, kiinteistöinsinööri
Jyväskylän kaupunki, Kiinteistön muodostus ja maastomittaus

PL 193, 40101 Jyväskylä
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Sihteeri:
Riikka Pirinen, kiinteistöinsinööri
Vantaan kaupunki, Kaupunkimittaus
PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi