Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Kaupunkisuunnitteluklubi

Oman keskustelufoorumin tarve kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen alalla työskentelevien arkkitehtien keskuudessa on ollut huutava. Tarpeesta teoksi keskustelufoorumin perustaminen eteni Turun kuntatekniikan päivillä 25.5.2007, jolloin messu- ja kongressikeskuksen kahvioon kokoontui kymmenen SKTY:n arkkitehtijäsentä keskustelemaan arkkitehtien roolista Suomen kuntatekniikan yhdistyksen toiminnassa. Kahviossa käydyn keskustelun myötä pidettiin aivan välttämättömänä, että yhdistykseen perustetaan arkkitehdeille oma kerho, arkkitehtiklubi. Kerhon perustamiskokous pidettiin Helsingin kaupungin rakennusvirastossa 27.11.2007. Paikalla oli 17 SKTY:n arkkitehtijäsentä.

Klubi aloitti toimintansa Arkkitehtiklubin nimellä. Koska kaupunkisuunnittelu on laaja ja moniammatillinen kokonaisuus, on katsottu parhaaksi päivittää klubin nimi Kaupunkisuunnitteluklubiksi ja toivottaa tervetulleeksi aihepiiristä kiinnostuneet SKTY:n jäsenet koulutustaustasta riippumatta. Kaupunkisuunnitteluklubin jäsenkuntaa onkin tarkoitus laajentaa markkinoimalla toimintaa laajemmin SKTY:n jäsenille.

Kaupunkisuunnitteluklubin toiminta-ajatus

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen alalla työskentelevät yhdistyksen jäsenet muodostavat kaupunkisuunnitteluklubin, jonka tarkoituksena on edistää ammattialojensa kehitystä. Klubi voi tarkoituksiensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien järjestöjen kanssa. Klubi voi antaa ammattialoihinsa liittyviä ja niihin verrattavia lausuntoja. Viranomaisille tarkoitetuista esityksistä ja muista huomattavista toimenpiteistä on kuitenkin tehtävä ehdotus SKTY:n hallitukselle.

Klubin asioita hoitaa puheenjohtajan vetämä johtokunta, joka valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin sekä muut toimihenkilöt. Johtokunnan kokoonpanoa tarkistetaan yleensä vuosikokouksen yhteydessä. Kerhon vuosikokous pidetään perinteisesti kuntatekniikan päivien yhteydessä.

Klubin puheenjohtajana toimii Tiia Valtonen ja varapuheenjohtajana Sasu Alasentie. Klubin sihteerinä toimii Heli Laurinen. Johtokunnan muut jäsenet ovat Leila Strömberg, Elina Kalliala, Jenni Lautso, Laura Hietakorpi ja Jere Klami. Mediavastaavana toimii Heidi Järkkä. Matti Karhula, Heikki Lonka sekä Eevaliisa Härö ovat past presidenteja.

Kaupunkisuunnitteluklubin jäseneksi tuleminen

Kaupunkisuunnitteluklubin jäsenenä voi olla jokainen Suomen kuntatekniikan yhdistyksen jäsen, joka on kiinnostunut aihepiiristä. Jäseneksi tulo edellyttää ilmoittautumista kaupunkisuunnitteluklubin johtokunnalle. Ilmoittautumisen voi tehdä sähkö- tai jakelupostina kerhon sihteerille alla olevaan osoitteeseen.

Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kaupunki
Suokatu 42 A, PL 1097, 70111 Kuopio
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi