Koronavirustilanteen ja maassamme vallitsevien poikkeusolojen vuoksi Lappeenrannassa 23.-24.4. pidettäväksi suunniteltu KEHTO-foorumi siirretään pidettäväksi webinaareina ja supistetulla ohjelmalla perjantaina 24.4.

Olosuhteiden salliessa syksyn KEHTO-foorumi järjestetään Lappeenrannassa loka-marraskuussa. KEHTO-johtoryhmä päättää ajankohdasta kokouksessaan 24.4.

24.4. pidettävän foorumin ohjelma koostuu useammasta erillisestä webinaarista, joihin voi KEHTO-johtoryhmän kokousta ja KEHTO-paikkatieto -johtoryhmän kokousta lukuun ottamatta osallistua vapaasti harkintansa mukaan. Ilmoittautuminen webinaareihin 21.4. mennessä tämän linkin kautta https://webropol.com/s/kehtofoorumwebinaari2020

Webinaarit ovat maksuttomia ja niihin lähetetään Teams/Skypekutsulinkit ilmoittautuneille myöhemmin. Edellä mainittujen johtoryhmien jäsenille lähetetään niin ikään erilliset kokouslinkit ja kokousaineisto viikkoa ennen kokouksia.

 

Ohjelma perjantaina 24.4.

 

8:30-9:15      Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus toimialan osalta

Paavo Taipale ja Hanna Kemppainen, Kuntaliitto

 

9:30-11:30    KEHTO-johtoryhmän kokous (erillinen kutsu ja osallistumislinkki johtoryhmän jäsenille lähetetään myöhemmin)

 

9:30-11:00    KEHTO-paikkatieto -johtoryhmän kokous (erillinen kutsu ja osallistumislinkki johtoryhmän jäsenille lähetetään myöhemmin)

 

12:00-16:00  MRL-uudistus, Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja yhteentoimivuus

12:00-12:30 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilannekatsaus

Jaana Junnila, hallitusneuvos, ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuoro Anne Jarva, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

12:30-13:40 Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta (RYTJ 2022)

Annika Collin, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Keskustelu

13:40-13:50 TAUKO

13:50-14:50 Yhteentoimivuus: rakennukset, osoitteet, maankäyttöpäätökset; valtio ja kunnat

Antti Jakobsson, Jani Kylmäaho ja Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos;
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö ja Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

Keskustelu

14:50-15:00 TAUKO

15:00-16:00 KuntaGML:stä kohti yhteentoimivia rakenteita

Saku Härkönen, ympäristöministeriö ja Päivi Tiihonen, Kuntaliitto
Keskustelu

 

14:00-16:00  Viestintäverkkojen sijoittamisen käytäntöjen kehittäminen (erityisesti langattomat 5G-verkot) – sijoitussopimusten laatijoiden ja teknisten verkostojen asiantuntijoiden ryhmä, avoin myös muille kiinnostuneille

14:00 Laki sähköisen viestinnän palveluista – keskeiset muutosehdotukset kaupunki-infran rakentamisen ja kunnossapidon kannalta

Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue, Helsingin kaupunki

14:30 Nykyiset käytännöt johtojen ja laitteiden sijoitussopimusten laadinnassa – pääperiaatteita ja kokemuksia kaupungeis

Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, Kaupunkiympäristön toimiala / Alueidenkäyttö ja -valvonta,
Helsingin kaupunki

Pirkko Laaksonen, kiinteistöasiamies, Kuopion kaupunki

15:00-16:00 Verkkotyöpaja pienryhmissä ja yhteinen purku:

  • Mitä muutoksia käytänteisiin lakiuudistus kuntien infrarakennuttamiselta ja kunnossapidolta edellyttää?
  • Yhteisten sijoitussopimuksia koskevien periaatteiden tarve – mistä olisi tarpeen olla laajasti yhteinen näkemys?
  • Alustava sisältösuunnitelma lain 229 §:n 5 momentissa mainituille “ehdoille mahdollisuudesta sijoittaa pienalueen langaton liityntäpiste kiinteistölle, rakennukseen tai rakennelmaan”
  • Mahdollisten yhteisten ehtojen tai periaatteiden valmisteluun liittyvistä jatkotoimenpiteistä sopiminen

 

Lisätietoja Suomen Kuntaliitosta:

yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Hanna Kemppainen

puh. (09) 771 2377 tai gsm 050 336 5084

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Paavo Taipale
puh. (09) 771 2559 tai gsm 050 380 8368

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

Lisätietoja KEHTO-paikkatieto -ryhmän osalta:

yksikön päällikkö

Timo Tolkki

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kartat ja paikkatiedot

puh. (09) 310 31883 tai gsm 050 300 1911

etunimi.sukunimi@hel.fi