Tampereen Veden yhtiöittäminen etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. (Kuva: Tampereen Vesi)

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tiistaina esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tampereen Vesi -liikelaitos yhtiöitettäisiin vuoden 2024 alusta alkaen. Jaosto korostaa päätösponnessaan, että vesihuoltoyhtiön omistus säilyy julkisomisteisena.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että yhtiömuotoisena vesilaitoksen toiminta muodostaa taloudellisesti läpinäkyvän kokonaisuuden, jonka tulot ja menot kohdentuvat ainoastaan vesiliiketoimintaan.

Tarkoituksena on, että Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön, ja perustettavalle yhtiölle myydään vesilaitoksen liiketoiminta 361,2 miljoonan euron kauppahinnalla. Kaupunki myöntää yhtiölle enintään 283,0 miljoonan euron lainat enintään 25 vuodeksi kaupan rahoittamiseksi ja tekee 51,8 miljoonan euron sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuonna 2021 vesilaitoksen palveluksessa oli 156 henkilöä. He siirtyisivät osakeyhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein voimassa olevien ehdoin.

Yhtiöittämistä on selvittänyt konsulttiyhtiö Afry Finland. Selvityksen mukaan yhtiöittäminen sellaisenaan ei luo painetta nostaa asiakashintoja. Korotuspainetta tulee muun muassa uuden keskuspuhdistamon aloituksen takia, mutta yhtiömuotoisena toiminnan tehostuminen voi onnistuessaan hillitä korotuspainetta.

Yhtiömuodon etuna selvityksessä pidetään muun muassa sitä, että investoinneista vastaa yhtiö, eikä niiden toteuttaminen ole kiinni kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista investointirajoitteista.

Tampereen Veden toiminta-alue kattaa pääosin Tampereen asemakaavoitetun alueen, jolla asuu yli 250 000 asukasta. Lisäksi se hoitaa Pirkkalan vesihuollon operointimallilla ja Ylöjärven raja-alueiden vesihuoltoa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *