Porvoon kaupunki on hakenut ja saanut asiantuntijatukea digitalisaation edistämiseen. DVV tarjoaa apua matalan kynnyksen projektissa, jonka tulokset ovat myös muiden kuntien hyödynnettävissä.

Valtiovarainministeriö myönsi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) esityksestä viidelle haasteprojektille asiantuntijatukea.

Asiantuntijatukea saavat projekteihinsa Lahti ja Asikkala, Porvoo, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ruokavirasto sekä aluehallintovirastot.

DVV:n johtava asiantuntija Sirpa Fourastie yllättyi hakemusten määrästä.

– Olisimme toivoneet enemmän hakemuksia.

Syitä hakemusten vähäiseen määrään on pohdittu, hän myöntää. Joka tapauksessa Fourastie on todella tyytyväinen muiden muassa Lahden, Asikkalan ja Porvoon osoittamaan kehittämiskykyyn.

– Kehittämiseen tartuttiin jo heti alkuvaiheessa ja ammattitaitoisesti näissä kunnissa.

Asiakkaiden odotukset huomioidaan

Lahden ja Asikkalan yhteisessä projektissa on tarkoituksena tarjota johdolle laadukkaampaa tietoa asiakkaista sekä kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria. Asiakastietoa hyödynnetään kunnan palveluja koskevassa päätöksenteossa.

– Projekti auttaa jäsentämään tietoa ja tukee sen käsittelyä. Katsomme, mikä on haluttu tapa tiedolla ohjaamiseen. Ei tuijoteta pelkästään talouslukuja, vaan saadaan käyttöön tietoa asiakkaiden odotuksista.

Porvoon kaupungin projektin tavoitteena on selkeyttää suomi.fi-asiointivaltuutuksien prosessia kuntien näkökulmasta ja tuottaa hyviä käytäntöjä muiden hyödynnettäväksi. Nykyinen tilanne aiheuttaa ylimääräistä työtä kaupungin työntekijöille, Fourastie tietää.

– Autamme jäsentämään Suomi.fi-asiointivaltuuksien käyttäjähallinnan ymmärrystä ja tuemme toiminnan sujuvoittamista.

Verkostomaiseen työskentelyyn liittyvät myös muut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat.

Myös muissa tukea saaneissa projekteissa on kytkös kuntiin. Esimerkiksi vastuu asumisoikeusasuntojen asukasvalinnan ohjeistus- ja valvontavastuusta siirtyy vaiheittain kunnilta ARAlle. Siirron seurauksena on tarve yhdenmukaistaa toimintatapoja.

Avointa tietoa

Kunnilla on mahdollisuus seurata edellä mainittujen projektien etenemistä. DVV järjestää kesän ja syksyn 2022 aikana webinaarisarjan julkisten palveluiden digitalisoinnin suunnittelusta.

– Nämä webinaarit tarjoavat tietoa tällaisten projektien suunnittelusta ja ihmiskeskeisestä kehittämisestä. Esimerkiksi siitä, miten esimerkiksi alkuvaiheesta päästään nopeasti eteenpäin.

Tilaisuudet on suunnattu erityisesti julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaaville tekijöille ja toimijoille sekä julkisten palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille.

Jatko on harkinnassa

Käynnistyvät asiantuntijatuen projektit ovat jatkoa Digi- ja väestötietoviraston toteuttamalle viime syksyn pilottihankkeelle. Asiantuntijatuen ensimmäisessä vaiheessa olivat mukana muiden muassa Kymenlaakson kaupungit ja kauppakamari sekä Sipoon kunta.

Valtiovarainministeriö päätti jatkaa Digi- ja väestötietoviraston kanssa asiantuntijatuen tarjoamista kunnille ja valtion virastoille osana digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Onko tiedossa jo jatkoa digitalisaation asiantuntijatuen tarjoamiselle?

– Jatko on mahdollista, jos kentältä saadaan viestiä tuen tarpeesta, Fourastie vastaa.

– Tätä tehdään asiakkaiden tarpeeseen. Pyrimme vaikuttavuuteen ja sujuvampaan Suomeen.

Hallitusohjelman tavoite

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä digitalisaation ja teknisen kehityksen saralla. Tavoitteena on tukea ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä.

Asiantuntijatuki on yksi Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteistä, jolla tätä tavoitetta edistetään.

Lue lisää pilotointiprojekteista.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.