Rakennusjärjestys halutaan entistä toimivammaksi ja ajankohtaisemmaksi. Osa määräyksistä koskee vain pientaloalueita. (Kuva: Simo Karisalo)

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistaminen alkaa. Rakennusjärjestys halutaan entistä toimivammaksi ja ajankohtaisemmaksi. Tarkistuksen avulla on tarkoitus helpottaa muun muassa tapahtumien järjestämistä ja vapauttaa aiempaa useampia pienimuotoisia hankkeita luvan hakemisesta.

Tarkistuksen myötä halutaan myös edistää kasvillisuuden ja puuston säilyttämistä rakennushankkeissa sekä lisätä viherkattojen rakentamista ja hulevesien hallintaa. Myös puurakentamista ja purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien kierrättämistä halutaan edistää.

Tarkistustyön aikana myös selvitetään, mitkä asemakaavoissa käytettävät vakiomääräykset voidaan siirtää rakennusjärjestykseen. Myös suunnittelutarvealueita koskeva määräys tarkistetaan vastaamaan nykyistä tarvetta. Suunnittelutarvealueella ei saa ryhtyä suunnittelemattomaan rakentamiseen, jotta rakentaminen ei haittaisi tulevaa yhdyskuntakehitystä.

Tarkistustyö nojaa Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategian tavoitteisiin. Strategian painopisteitä ovat muun muassa kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu, taide ja kulttuuri hyvän elämän mahdollistajina sekä toimiva ja kaunis kaupunki. Myös hiilineutraaliuden tavoittelu on tarkistusta ohjaava teema, Helsingin kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioimista sekä hyvää elinympäristöä. Siinä voidaan muun muassa antaa erilaisia vapautuksia tai velvoittavia määräyksiä. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt nähtävillä

Rakennusjärjestyksen tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan laajemmin tarkistamisen tavoitteista. Se on nyt nähtävillä kaupungin verkkosivulla.

Rakennusjärjestysehdotus tullaan alustavan aikataulun mukaan asettamaan nähtäville ja lausunnoille kuluvan vuoden elokuussa. Tarkistettu rakennusjärjestysehdotus lähtee päätöksentekoon arviolta loppuvuodesta 2022.

Rakennusjärjestyksen tarkistuksesta vastaa työryhmä, jossa on jäseniä Helsingin rakennusvalvontapalveluista, ympäristöpalveluista ja asemakaavoituspalveluista sekä kaupunginkansliasta. Työryhmä järjestää kutsutyöpajoja, joissa kuullaan asiantuntijoita ja keskeisiä osallisia.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *