Kansallisen vesihuoltouudistusohjelman on tarkoitus varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä alan ilmastoystävällisyyden. (Kuva: ScanStockPhoto)

Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että muista resursseista.

Kiristyvä EU-lainsäädäntö luo uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen. Lisäksi kuntatalouden haasteet uhkaavat vesihuoltolaitosten taloutta ja omistussuhteita ja vesihuoltoinfran korjausvelka kasvaa kestämättömällä tavalla.

– Yksi uudistuksen keskeisistä haasteista on, miten onnistumme eri toimijoiden yhteistyönä kehittämään yhteiskunnalle elintärkeää vesihuoltosektoria siten, että saamme korjausvelan kasvun selätettyä, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoo ministeriön tiuedotteessa.

– Tähän tarvitaan laaja keinovalikoima, joka pitää sisällään mm. rakennemuutoksen edistämistä, taloudenpidon ja omaisuudenhallinnan kehittämistä, entistä laajempaa alueellista yhteistyötä sekä tietenkin lainsäädännön uudistamista, Husu-Kallio sanoo.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi uudistusohjelman 20.4.2021.

Vesihuoltouudistusohjelma koostuu kahdeksasta toimenpidekokonaisuudesta, ja sen valmisteli vuonna 2020 asetettu visioryhmä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Uudistusohjelma oli lausunnoilla alkuvuodesta ja siihen saatiin 118 lausuntopalautetta, joista valtaosa tuki tavoite- ja toimenpidekokonaisuutta. Tämä osoittaa uudistuksen tärkeyden ja tarpeellisuuden. Uudistusohjelman toimeenpano aloitetaan välittömästi.

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *