Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. (Kuva: Ville Miettinen)

Ympäristöministeriö avasi kolmen miljoonan euron erityishaun kuntien luonnonhoitotöihin. Erityishaku on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi.

– Elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy. Tähän vastataan uudella Helmi-ohjelmalla, jonka hankkeet edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat arvokkaiden elinympäristöjen tilaa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Avustusta myönnetään viiteen eri teemaan liittyen: soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito, perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito ja pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen.

Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin Helmi-ohjelmassa mukana olevien elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmillä ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai opastusmateriaaleja. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää Kunta-Helmin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on muu rahoitus ja aikataulu.

Avustettavien hankkeiden toivotaan tuottavan myös uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon.

– Halusimme suunnata ohjelmaan kunnille oman osion, Kunta-Helmen, sillä kunnista on tullut paljon toiveita päästä aktiivisemmin mukaan monimuotoisuustyöhön. Toimilla luonnon puolesta on kiire, joten valitsemme osan toimista toteutettavaksi jo tänä kesänä, sanoo Mikkonen.

Yksittäisten kuntien lisäksi ympäristöministeriö kannustaa kuntia muodostamaan alueellisia yhtymiä yhteisten hankkeiden suunnitteluun.  Samoin kannustetaan useita teemoja läpileikkaaviin avustushakemuksiin, joissa kunnostustoimilla hyödytetään laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Kunta-Helmi erityisavustushaku toteutetaan 11.5.–31.8.2020. Hakemuksista, jotka saapuvat 1.6. mennessä, valitaan jo kesän 2020 aikana toteutettavia hankkeita. Loput hankkeet valitaan hakuajan päätyttyä. Määräraha on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on ollut maailmanlaajuinen tavoite. Vuonna 1992 solmittuun YK:n biodiversiteettisopimukseen sitoutui lähes 200 valtiota.

Käytännössä luonnon monimuotoisuus on kuitenkin kärsinyt pahasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Myös hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin arviot luonnon monimuotoisuuden tulevaisuudennäkymistä ovat olleet synkät, mikäli ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä nopeasti.

Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen Suomessa on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteista. Hallitusohjelmaan sisältyy useita toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Yksi keskeisistä toimenpiteistä on Helmi-ohjelma, eli elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma. Ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *