50 miljoonan euron hankkeen myötä saman katon alla toimivat jatkossa muun muassa varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, musiikkiopisto, kirjasto sekä liikuntahalli. Kuva: Pixabay

Uusikaupunki rakennuttaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, johon kaupunki investoi kokonaisuudessaan 50 miljoonaa euroa.

Kaupungin historian suurimmaksi rakennushankkeeksi kuvailtu keskus toteutetaan elinkaarihankintana, jota on valmisteltu suunnitelmallisesti kaupungin organisaatioissa vuodesta 2018.

Kaupunginvaltuusto valitsi viime viikolla rakennushankkeen toteuttajaksi SRV Rakennus Oy:n. Elinkaarihanke pitää sisällään sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että palvelusopimuksen.

Hankkeen toteutusvaihe aloitetaan urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Aluksi palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta kesän ja syksyn aikana. Rakentamisen on suunniteltu alkavan alkuvuodesta 2021. Keskuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Tavoitteena koulu- ja harrastustoiminnan keskittymä

Projektipäällikkö Marko Kivistö kertoo, että hankkeen tavoitteena on julkisten palveluiden ”radikaali uudistaminen” kuntalaisten monipuolisen palvelun ja tilatehokkuuden parantamiseksi.

– Keskuksella on laajat toiminnalliset tavoitteet. Rakennamme ensin areenan ja lähdemme sitten kehittämään toimintakulttuuria, joka muuttaisi toimintaa yhteisöllisemmäksi ja luovemmaksi.

Uudessa sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa tulevat toimimaan päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio, musiikkiopisto, kansalaisopisto, oppilashuolto, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto ja yhteiskäyttötilat eli niin sanottu kaupunkiverstas. Samalla rakennetaan uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli.

Kivistö huomauttaa, että esimerkiksi useat koulut ovat nykypäivänä usein käytössä vain noin 50 prosentin käyttöasteella. Uudenkaupungin ratkaisu nostaa julkisten tilojen käyttöaikaa ja parantaa niiden käytettävyyttä.

Katse tulevaan koronasta huolimatta

Uudessakaupungissa ei oltu täysin yksimielisiä suurhankkeen aloittamisesta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen keskellä. Kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa Merja Koski (sd.) ehdotti, että hankintapäätöstä ei vielä tehtäisi vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi, vaan että päätöksenteolle annettaisiin lisäaikaa syyskuuhun saakka. Asian käsittelyä jatkettiin äänestyksen jälkeen äänin 30–13, jonka jälkeen hanke-ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Projektipäällikkö Kivistö iloitsee lopputulemasta.

– On vaatinut rohkeutta päättäjiltä tehdä tällaisena aikana rohkea siirto kaupungin infran kehittämisestä.

Kivistö huomauttaa, että sivistys- ja hyvinvointikeskus on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka tulee palvelemaan kuntalaisia vuosikymmeniä.

– Palvelusopimus on tehty 20 vuodeksi ja talo palvelee 50 vuotta, ellei pidempäänkin. Suunnittelussa täytyy osata ottaa pitkä perspektiivi.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

  1. Onnittelen syntynäkaupunkiani. Mutta laittakaa nyt projektin johdolle ja urakoitsijoille
    semmoiset notulit paperiin, että jos rakennus homehtuu neljässäkymmenessä vuodessa, niin vastuulliset rakentavat ilmaiseksi uuden.