Delftin teknillisen yliopiston opettaja Alberto Altes Arlandis suunnittelee yhdessä hiedanrantalaisten kanssa tulevaa saunaa Tampereella.

Tampereen Hiedanrannassa kartanomiljöön ja tehtaiden rouhean tunnelman risteyskohdassa on alkanut yhteisöllinen kahden viikon rakennusprojekti. Saunaprojektiin osallistuu hiedanrantalaisten lisäksi hollantilaisen Delftin yliopiston opiskelijoita.

Hankkeessa sulautuvat yhteen opetuskokeilu, paikalliset vapaaehtoiset ja tutkimus. Myös talkoolaiset ovat tervetulleita tarpeen mukaan.

Hankkeen juuret ulottuvat kevääseen 2017, jolloin Ketterä kaupunki -tutkimushankkeen koolle kutsumaan Hiedanrannan saunan ensimmäiseen suunnittelutapaamiseen saapui kuutisenkymmentä tamperelaista. Tällöin hahmoteltiin kelluvaa saunaa sekä saunaa Möljän eli lastauslaiturin kupeeseen.

Kun hollantilaisen Delftin yliopiston puurakentamisen kurssin opettaja Alberto Altés Arlandis otti yhteyttä Tampereen yliopiston professori Panu Lehtovuoreen, jolle yhteistyö Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa on tuttua, yhdisti Lehtovuori opettajan kehitysohjelmaan ja saunaprojektiin.

Kevään aikana suunnitelmia on päivitetty yhdessä Hiedanrannan toimijoiden kanssa vastaamaan useampia tarpeita. Saunan lisäksi on tarkoitus rakentaa reilusti terassia ja luoda siten myös esiintymislava.

Hollantilaisille arkkitehtiopiskelijoille rakennuskohde oli yllätys, joka selvisi heille vasta paikan päällä. Poikkitieteellisen kurssin Transdisciplinary Encounters: Choreographing Architectural Values tavoitteena on tutkia paikkasidonnaisuuden ja liikkeen suhdetta arkkitehtuurin, koreografian ja filosofian vuorovaikutuksen kautta.

Hiedanrannassa rakentamisen ohessa tuumiskellaan, tunteillaan ja tanssitaan. Opiskelijat tekevät myös tutustumiskäyntejä erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin ja osallistuivat professori Panu Lehtovuoren järjestämille arkkitehtuurin luennoille.

Rakentamisessa 25 opiskelijaa jaetaan pienryhmiin, joita ohjaavat myös Pirkanmaan Kaarikoirista mukaan tulleet osaavat puurakentajat. Yhteistyötä on mukana koordinoimassa Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, Hiedanrannan kehitysohjelma ja Ekokumppanit Oy.

Saunan toteutusta ovat tukeneet Hiedanrannan kehitysohjelma, Visit Tampere, Puutoimi, Hilti sekä Harvia. Työpajan etenemistä voi seurata Hiedanrannan yhteisöllinen sauna –ryhmästä Facebookista. Siellä kerrotaan halukkaille talkoolaisille aina seuraavan päivän mahdollisuuksista liittyä mukaan tekemiseen.

Rakennettavan saunan tarkoituksena on olla maksuton ja kaikille avoin. Tulevia käytäntöjä on vapaaehtoisten ryhmässä jo alustavasti ideoitu. Paitsi että tavoitteena on luoda paikallisiin yhteisöihin sitoutunut elämyksellinen paikka, Hiedanrannan saunan prosessi opettaa meille myös sitä, millaisilla käytännöillä tulevaisuuden kaupunkia on mahdollista tehdä yhdessä.

(Lähde: Tampereen kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.