Haaganpuroon johdettavat hulevedet aiotaan puhdistaa tehokkaasti, jotta puron taimenkanta säilyisi. (Kuva: Kajsa Rosquist)

Helsinki rakentaa hulevesien suodatusaltaan Pohjois-Pasilaan Asesepäntien ja Veturitien risteyksen kaakkoispuolelle kevään 2019 aikana.

Rakenne puhdistaa muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Asesepäntieltä ja sen viereiseltä pienteollisalueelta tulevista hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Tavoitteena on muun muassa Haaganpuron taimenkannan suojeleminen.

Toteutettavassa rakenteessa hulevedet ohjataan hulevesiviemäreistä matalaan altaaseen, jonka pohjalla on suodatuskerroksena murske-biohiili-yhdistelmää. Biohiili soveltuu huokoisuutensa, kestävyytensä ja suuren ominaispinta-alansa vuoksi hyvin hulevesien käsittelyyn, sillä se pidättää vettä ja haitta-aineita.

Hulevesirakenteen suodatusaltaan kohdalta Asesepäntien eteläpuolelta joudutaan poistamaan muutamia puita. Puut poistetaan jo maaliskuussa. Näin vältetään lintujen pesinnälle aiheutuvaa haittaa.

Altaaseen istutetaan tiheä pajukko, joka haihduttaa vettä ja sitoo itseensä ravinteita sekä epäpuhtauksia. Suodatusjärjestelmän poistoputken suulle kokoojakaivoon tehdään sulkuluukku, joka tarvittaessa estää hulevesien virtaamisen Maunulanpuroon ja helpottaa öljyntorjuntatoimia mahdollisissa vahinkotilanteissa.

Kaupunkialueiden hulevedet keräävät esimerkiksi katoilta ja teiltä runsaasti raskasmetalleja ja muita haitta-aineita, jotka ovat peräisin muun muassa eroosiosta, liikenteestä ja erilaisista pinnoitteista.

Heikkolaatuiset kaupunkialueiden hulevedet kuormittavat ja rehevöittävät kaupunkivesistöjä, puroja ja merenlahtia. Hulevesien suodatusmenetelmillä hulevesiä pystytään puhdistamaan tehokkaasti ennen niiden johtamista luonnonvesistöihin.

Ympäristöministeriön rahoittaman Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeen tavoitteena on lähivesien ja Itämeren suojelu. Hanke kuuluu ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon kärkihankkeisiin. Hankkeessa pyritään löytämään kaupunkirakenteeseen soveltuvia hulevesien hallinta- ja puhdistusmenetelmiä ja testaamaan biohiiltä uutena suodatusmateriaalina.

Hanke toimii Helsingin ja Turun koordinoiman Itämerihaasteen puitteissa. Itämerihaaste on kansainvälinen verkosto vesiensuojelutoimia toteuttaville paikallisille tahoille Itämeren valuma-alueella. Helsingissä Itämerihaastetta toteutetaan kaupungin hallintokuntien tiiviinä yhteistyönä.

(Lähde: Helsingin kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *