Helsingin 130 km rantaviivan ranta-alueille ja reiteille laaditaan valaistusperiaatteet, joissa huomioidaan lepakoiden ja muiden eläinten elinympäristön. Kuvassa Kompassitori Merisatamassa. (Kuva: Bhavna Mishra/Ramboll Finland)

Helsingin ranta-alueiden suunnittelutyössä määritellään uudet valaistusperiaatteet 130 km pituiselle rantaviivalle. Mukana on erilaisia reittejä, kuten pyöräily- ja jalankulkuväyliä sekä laivareittien satamat. Myös lepakot otetaan huomioon.

Suunnittelutehtävään kuuluvat sekä rakennettu ympäristö että luonnonmukaiset rannikkoalueet. Helsingin kaupungin ranta-alueiden ja reittien valaistusperiaatteet laaditaan Helsingin kaupungin toimeksiantona vuoden 2019 loppuun mennessä.

Valaistuksen yhtenäisyys ja jatkuvuus kulkureiteillä on tärkeää esteettisten ja turvallisuusnäkökohtien kannalta. Valaistuksen suuri vaihtelu heikentää ihmisen kykyä havainnoida ympäristöään ja voi olla siksi turvallisuusriski. Tässä työssä tarkastellaan rantareittien saavutettavuutta ja orientaatiota helpottavien valaistusratkaisuiden käytettävyys eri reiteillä.

Helsingin rannikolla on useita saaria, jotka ovat avoimia yleisölle. Osa niistä on suojelualueita ja ilman sähköverkkoa. Silti tulevaisuudessa niiden palveluita ja virkistyskäyttöä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön. Tässä tehtävässä määritellään, millaiset valaistuksen periaatteet tukevat niiden käyttöä ja tulevaisuuden kehittämistavoitteita.

Tietyillä alueilla elää valolle herkkiä lajeja, kuten lepakoita. Valosaasteen haitallisista vaikutuksista erityisesti yö- ja hämäräeläimille on maailmanlaajuisesti vankkaa näyttöä. Tutkimuksia on toistaiseksi tehty suhteellisen vähän, mutta jo nyt on selvää, että valosaasteen minimointi on luontovaikutusten kannalta suositeltavaa. Lepakoiden ja muiden eläinten elinympäristön vaatimukset otetaan huomioon määritettäessä valaistuksen periaatteita ja valonohjausta.

Valaistusta suunnitellaan moniammatillisen työryhmän ja asukkaiden yhteistyönä

Helsinki on pitänyt tärkeänä kaupungin kehittämistä yhdessä sen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kartta-pohjaisella verkkokyselyllä suunnitteluun voidaan ottaa mukaan huomattavan määrän asukkaita ja sidosryhmien edustajia. Verkkokyselyyn osallistujat voivat helposti merkitä mielenkiintoiset paikat ja omat ideansa suoraan kartalle. Kyselyn avulla selviää, minkälaisia valaistusratkaisuja tarvitaan Helsingin ranta-alueilla tulevaisuudessa.

Työssä käytetään uusinta teknologiaa, kuten paikkatietoon pohjautuvaa ArcGIS Online -ohjelmistoa työn kartoitus- ja analysointivaiheessa. Sijaintitietoja ja muuta informaatiota voidaan yhdistellä vuorovaikutteisten karttojen avulla ja jakaa sen moniammatillisen suunnittelutiimin kanssa. Tämä helpottaa suunnittelijoiden lähtötietojen analysoinnissa ja kokonaisuuden hahmottamisessa.

Työryhmässä on eri alojen ammattilaisia, kuten maisema-arkkitehti, biologi, paikkatiedon asiantuntija, palvelumuotoilija sekä sähkö- ja valaistussuunnittelijat. Moniammatillisen tiimin avulla voidaan ottaa huomioon kaikki tarpeet ja arvot, joita tarvitaan hyvän valaistuksen toteuttamiseen Helsingin ranta-alueilla. Tässä työssä tärkeimmät arvot ovat: luonto, kaupunkikuva ja maisema, asuminen, liikkuminen, turvallisuus sekä palvelut.

Teksti: Reija Pasanen

Kirjoitus on julkaistu Kuntatekniikka-lehden numerossa 6/2018

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *