Henkilöautoliikenteen vähentäminen on yksi olennainen osa ilmastopäästöjen vähentämisessä. (Kuva: Ville Miettinen)

Tampereen kaupunkiseudun asukkaat liikkuvat edelleen yhtä paljon henkilöautoilla kuin kuusi vuotta sitten, kertoo valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus.

Kestävien liikkumismuotojen osuus on Tampereen seudulla suurimmillaan lyhyillä matkoilla. Kuitenkin jopa 60 prosenttia alle viiden kilometrin matkoista tehdään seudulla autolla.

Kuntien kesken on selviä eroja. Tampereella 50 prosenttia kaikista matkoista kuljetaan kestävillä tavoilla, mutta kehyskunnissa osuus on vajaa kolmannes. Orivedellä osuus on noin neljännes.

Erot selittyvät liikenneyhteyksillä ja kuntarakenteilla.

Mutta Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru huomauttaa, että kyllä kaikilla on hyvät edellytykset lisätä kestävän liikkumisen osuutta.

– Osin on siitä kyse, että autoa tarvitaan päivittäisille matkoille. Mutta osin myös tottumuksista. Esimerkiksi joukkoliikenteen käyttö ei ole aina ollut näin helppoa ja on totuttu valitsemaan auto, sanoo Touru.

Kulkutapojen muuttamiseen seudulla tulee painetta EU:sta ja kansallisesti. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2030 mennessä puoleen verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Ihmisten tavoista kiinni

Tampereen seudun asukas tekee viikossa keskimäärin kaksikymmentä matkaa, joista vähintään kolme viidestä olisi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä kestävästi.

– Kaupungit ja kunnat kehittyvät ja seutu tekee yhteistyötä. Mutta vaikutuksia tulee vasta, kun ihmiset muuttavat omia tapojaan liikkua. Kaikilla matkoilla kulkutapaa ei voi aina vaihtaa, mutta jos esimerkiksi yhtenä päivänä viikosta menisi auton sijaan töihin kestävällä kulkutavalla ja muuten liikkuisi kestävästi, päästömuutosta tulisi keskimääräiselle seudun asukkaalle jo riittävästi. Ja toki se näkyisi liikenteen sujuvuutenakin, Touru arvioi tutkimustiedon pohjalta.

170 000 matkaa pitäisi tehdä toisin

Tampereen seudulla kestävien kulkutapojen osuuden tulisi kasvaa vähintään noin 17 prosenttiyksikköä, jotta päästövähennys voidaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa Tampereen seudulla päivittäin muutosta noin 170 000 matkaan.

– Kestävän liikkumisen lisääminen on erityisen tärkeää siellä, missä liikutaan paljon. Tampereella raitiotie parantaa merkittävästä edellytyksiä päästöjen vähentämiseen. Tampere on tiivis kaupunki, jossa palvelut ovat lähellä. Edellytykset kestävälle liikkumiselle ovat siis hyvät ja jatkossa entistä paremmat, arvioi Tampereen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitteluyksikön päällikkö Ari Vandell.

– Voimme saavuttaa tavoitteet kuntien ja asukkaiden yhteistyöllä. Jos seutu omaksuisi Helsingin seudun joukkoliikenteen käytön, 18 % ja Oulun seudun pyöräilyn käytön, 16 %, saavuttaisimme päästövähennystavoitteemme. Kävelyn osuus 27 % seudulla on jo melko hyvin kunnossa, sanoo Touru.

Miehet autoistuvat keski-iässä

Tutkimuksessa näkyy selvästi erot sukupuolten välillä. 35-vuotiaana miehet jäävät jälkeen kestävien kulkumuotojen käytössä. 55–64-ikäiset miehet käyttävät jopa puolet vähemmän kestäviä liikkumistapoja kuin naiset. Joukkoliikenteen suurin yksittäinen käyttäjäryhmä on 18–34-vuotiaat naiset, joiden matkoista neljäsosa sujuu joukkoliikenteen kyydissä.

Yhteensä 4 183 kaupunkiseudun asukasta vastasi tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2016.

Lempäälää tiivistyy

– Uudistamme parhaillaan Lempäälän ydinkeskustaa, jonka rakentaminen alkaa keväällä. Uudessa ydinkeskustassa palvelut ja toiminnot ovat lähellä toisiaan. Asukkaat pääsevät helposti palveluiden luokse kävellen tai pyörällä, kertoo Lempäälän kunnan suunnittelupäällikkö Timo Nevala.

– Toki Lempäälän nopea moottoritie houkuttelee henkilöauton käyttöön jatkossakin, vaikka nopeammin Tampereelle pääsee keskustasta junalla, hän huomauttaa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *