Jätevoimalassa kierrätykseen kelpaamattomat kotitalousjätteet poltetaan energiaksi. (Kuva: Seppo Haavisto)

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat perustaneet energiayhtiön, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. Uuden yhtiön nimeksi esitetään Lounavoima Oy:tä.

Nykyisellään Lounais-Suomen kierrätykseen kelpaamattomat kotitalousjätteet joudutaan joudutaan kuljettamaan muualle Suomeen tai ulkomaille hyödynnettävksi. Ekovoimalaitoksen valmistumisen myötä jätteen käsittelystä saatava taloudellinen hyöty säilyy lounaisessa Suomessa.

Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen, jossa lähtökohtaisesti lounaisen Suomen kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattomat jätteet hyödynnetään lähienergiaksi Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille. Hanke mahdollistaa merkittävän kiertotalouden keskittymän kehittämisen Salon ja Turun seuduille.  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat allekirjoittaneet perustamissopimuksen uudesta energiayhtiöstä. Energiayhtiön perustamisasiakirjat on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukseen yhtiön rekisteröimiseksi kaupparekisteriin. Yhtiön nimi varmistuu rekisteröitymisen myötä.

Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista puolet nimeää Lounais-Suomen Jätehuolto ja puolet Salon Kaukolämpö. Hallitukseen valittiin Jaakko Halkilahti, Jukka Heikkilä, Juha Koskinen, Mika Mannervesi, Olli A. Manni ja Jari Niemelä.

Hankkeen kokonaisrahoitusta koskevat valmistelut ovat käynnissä. Myös ympäristölupaprosessi on hyvässä vauhdissa. Seuraavaksi kilpailutetaan ekovoimalaitoksen esisuunnittelija ja rekrytoidaan rakennushankkeesta vastaava projektipäällikkö. 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.