Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina toivoo monipuolisesta asumisesta kuntien kilpailutekijää.

Kuntien ja tulevien maakuntien pitäisi alkaa suunnitella kiireesti, missä ja miten ikäihmiset tulevaisuudessa asuvat, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan yli 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Silti asuminen ja etenkin erityisryhmien asuminen ovat Reinan mukaan jääneet vähälle huomiolle sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa.

– Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että kunnat ja maakunnat löytävät kullekin alueelle sopivan yhteistyön ikääntyvien moninaisten asumistarpeiden tyydyttämiseksi, Reina korosti puheessaan Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman  päätösjuhlassa 24. marraskuuta.

Hänen mukaansa erityisasuminen pitäisi huomioida jo maakunnan esivalmistelutyössä, sillä ikäihmisten asuttaminen on sekä kunnan että maakunnan vastuulla.

Erityisasuminen osaksi strategiaa

Vaikka asumispalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, on tärkeää, että kunnat saavat sen suunnittelussa äänensä kuuluviin. Vain kunta pystyy arvioimaan, mihin ja millaista erityisasumista tulisi rakentaa, Reina muistutti

– Kunta ja maakunta edustavat itsehallinnollista Suomea. Niiden tulisi olla rinnakkaisia toimijoita, ei toistensa kilpailijoita tai päällystakkeja. Niillä on isossa kuvassa vastuu samojen ihmisten ja saman alueen hyvinvoinnista ja elinvoimasta asuminen mukaan lukien.

Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Tulevat maakunnat vastaavat erityisryhmien asumisen ja palvelujen järjestämisestä. Käytännössä työstä vastaavat kunnat, jotka huolehtivat vastakin esimerkiksi kaavoituksesta ja vuokra-asuntojen tuotannosta.

Reinan mukaan se korostaa kuntien ja kupunkien asuntopoliittisen strategiatyön merkitystä.

– Toivottavasti monipuolisesta ja ihmisten tarpeisiin sekä toiveisiin vastaavasta asumisesta tulee yhä useamman kunnan kilpailutekijä.

MILKA VALTANEN

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.