Päijät-Hämeessä on tehty kierrätyksestä vientituote Eurooppaan. (Kuva Seppo Haavisto)

Lahden ammattikorkeakoulun vetämä kansainvälinen BIOREGIO –hanke kokoaa biokiertotalouden hyviä käytäntöjä jaettavaksi ja hyödynnettäväksi eri puolilla Eurooppaa.

Huhtikuun lopussa Lahdessa järjestettiin ensimmäinen BIOREGIOn asiantuntijoiden kokoontuminen, jossa kansainväliset vieraat Espanjasta, Kreikasta, Slovakiasta, Ranskasta ja Romaniasta tutustuivat päijäthämäläisiin biokiertotalouden käytäntöihin, kuten esimerkiksi yhteistyö- ja toimintamalleihin ja tekniikkaan liittyviin innovaatioihin.

BIOREGIO-hankkeessa luotujen yhteisten eurooppalaisten kriteerien perusteella biotalousasiantuntijat ovat valinneet alueelta seitsemän hyvää käytäntöä jaettavaksi EU-tasolla:

– Yhdyskuntajätteen syntypaikkalajittelu ja Päijät-Hämeessä (Päijät-Hämeen jätehuolto Oy)

– Kujalan biokaasu- ja kompostointilaitokseen liittyvät symbioosit (LABIO Oy)

– Päijät-Hämeen alueellinen kiertotalousmalli, visio ja tiekartta kohti kiertotaloutta – Biologiset kierrot

– Jätteiden lajitteluun liittyvät kuljetinratkaisut (Ferroplan Oy)

– Päijät-Hämeen viljaklusterin yhteistyömalli

– Tonni Lähti – Materiaalijalanjälkilaskuri kansalaisille (Lahden kaupunki)

– Ravintoloiden ruokahävikin vähentämistä edistävä applikaatio (ResQ)

Yhtenä hyvänä käytäntönä esitetään LABIOn kehittämää biojätteen ja puhdistamolietteiden käsittelyä.

– Pitkäjänteisen kehitystyön ansiosta lähes kaikki meille toimitettu biojäte, haravointijäte ja puhdistamoliete voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana, kertoo LABIOn toimitusjohtaja Ari Savolainen. Jätteistä tehdään biokaasua ja maanparannusainetta.

BIOREGIOssa valitut hyvät käytänteet julkaistaan asiantuntija-arvioiden jälkeen yhteisessä EU-maiden tietokannassa. Hankkeen loppuvaiheessa arvioidaan, mitkä eri maiden hyvistä käytänteistä ovat tehokkaimpia biokiertotalouden edistämisessä ja toteuttamiskelpoisimpia muissa maissa.

BIOREGIO-hankkeeseen osallistuu tiiviisti kunkin kohdealueen strategisesta suunnittelusta vastaava taho, jonka kautta hankkeen tuoma tieto jalkautetaan tuleviin alueohjelmiin.

LAMKin lisäksi hankkeen toisena suomalaisena kumppanina on Päijät-Hämeen liitto, joka vie tuloksia käytäntöön maakuntaohjelman ja EAKR-ohjelman kautta. Tarkoituksena on uudistaa rakennerahasto-ohjelmaa ja jatkossa ohjata varoja biokiertotalouden kehittämiseen.

(Lähde: Lahden ammattikorkeakoulu)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.