Pääkaupunkiseudun kuntien siisteyteen tehdään valvontaisku. (Kuva: Erja Lehto/Helsingin rakennusvirasto)

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat lähtevät yhteiselle kevätkatselmukselle keskiviikkona 19.4.2017 turvallisen, viihtyisän ja siistin kaupungin puolesta.

Risuja jaetaan huonoon kuntoon päästetyille ja jopa vaaraa aiheuttaville rakennuksille ja työmaille, sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaville tonteille. Helsingissä katselmuskierros aloitetaan Jätkäsaaresta Huutokonttorin edestä klo 9, osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.

Teemoina työmaiden turvallisuus ja siisteys

Helsingissä keskitytään tänä vuonna Jätkäsaaren työmaiden turvallisuuteen ja siisteyteen. Työmaiden siisteys liittyy olennaisesti myös Itämereen. On tärkeää varmistaa, että työmaiden jätteitä ei kulkeudu esimerkiksi tuulen mukana saastuttamaan Itämerta.  Kevätkatselmukseen osallistuu moniammatillinen ryhmä asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta.

Vantaalla keskitytään yleiskaava- ja asemakaavoitetun pientaloalueiden epäsiisteihin ja ympäristöä rumentavien kiinteistöjen valvontaan Tuusulantien länsi- ja itäpuolella.

Espoossa keskitytään Kuninkaantien varren kulttuurimaiseman ja kaupungin sisäänajoväylien ympäristöön, sekä muiden näkyvien kohteiden siisteyden ja kaupunkikuvallisen ilmeen valvontaan.

Kauniaisissa kierretään kaupunkilaisten ilmoittamia kohteita.

Paikat kuntoon määräajassa

Jos tontilla on liian huonokuntoinen tai sotkuinen kohde, omistajalle voidaan antaa suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus hoitaa asia kuntoon. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä kohde on kunnostettava. Tontille tehdään seurantakäynti myöhemmin.  Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, voidaan kehotusta tehostaa uhkasakolla.

Enemmistö kaupunkilaisista huolehtii hyvin rakennuksistaan ja tonteistaan. Keskustelu riittää useimmille, joiden tonteilla on siivottavaa. Kirjallisia siivous- ja kunnostuskehotuksia annetaan Helsingissä vuosittain noin 130 ja Vantaalla noin 50.

(Lähde: Helsinki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.