Kuntaliitto kritisoi liikennekaarta mm. siitä, että julkista liikennettä on tarkasteltu irrallaan yhdyskuntarakenteesta. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuntaliitto pitää hallituksen liikennekaari-lakiesityksen vaikutusarviointia hyvin ohuena ja esityksen valmistelua puutteellisena.

– Liikennekaaren vaikutusten arviointia tulisi ennen päätöksentekoa täydentää ja arvioida sekä suorat että välilliset vaikutukset riittävän laajasti ja puolueettomasti, Kuntaliiton antamassa lausunnossa todetaan.

– Vaikutusten arvioinnin tulisi kattaa myös riskianalyysi. Lakiesitys nojaa pitkälle digitaalisuuteen ja tietojärjestelmien toimivuuteen ja edellyttää siten niissä onnistumista. Tässä on kuitenkin paljon riskitekijöitä ja isoja kustannuksia ja resurssitarpeita monille osapuolille.

Kuntaliitto antoi lausuntonsa hankkeesta tänään. Liitto sai lausunnon antamiselle pari päivää lisäaikaa ja pitää lausuntoaikaa 18.4.–23.5. aivan liian lyhyenä.

– Lausuntoaika on kohtuuton kuntien käsittely- ja päätöksentekoprosessien kannalta. Kuntaliitto ei pidä menettelyä hyvän hallintotavan mukaisena.

– Liikenne- ja viestintäministeriö on pitänyt liikennekaaren valmistelun aikana useita isoja sidosryhmätilaisuuksia. Lakiesitys on kuitenkin valmisteltu virkamiestyönä ilman laaja-alaista asiantuntijatyöryhmän työskentelyä. Lausunnonantajat ovat päässeet arvioimaan konkreettisia muutosesityksiä vasta lausuntoaikana.

Kuntaliitto näkee liikennekaaren tavoitteissa paljon hyvää mutta toisaalta pitää joitakin esityksiä tavoitteiden kannalta ristiriitaisina tai selkiyttämistä ja täydentämistä kaipaavina.

Liikennekaari on saanut kritiikkiä kaupunkien taholta. Viime viikolla HSL arvioi sen vaarantavan mahdollisesti joukkoliikenteen kehittämisen, ja Tampere epäili, että esitys voi lisätä kuntien joukkoliikennekustannuksia myös suurilla kaupunkialueilla.

Lue Kuntaliiton lausunto liikennekaaresta

Lue myös:

HSL:n tyly arvio: Liikennekaari uhkaa joukkoliikenteen kehittämistä

Kaupungit huolissaan joukkoliikenteen tulevaisuudesta

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.