Liikennekaaresta henkii ministeriön epäluottamus toimivaltaisten viranomaisten kykyyn toimia yhteiskunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti ja käyttää harkintavaltaa tarkoituksenmukaisesti, HSL kritisoi. (Kuva: Kari Långsjö)

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema liikennekaari-lakiuudistus heikentäisi toteutuessaan merkittävästi kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tarjontaa ja kehittämistä, arvioi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Keskeinen ongelma HSL:n mukaan on, että liikennekaaressa viranomaisen järjestämä liikenne esitetään pääsääntöisesti markkinaehtoista liikennettä täydentäväksi ratkaisuksi.

HSL esittää ministeriölle lakiesityksen korjaamista tältä osin.

– Liikennekaaressa on sivuutettu suurten kaupunkien joukkoliikennejärjestelmän hyödyt ja tulokset. Perusteluissa on väheksytty viranomaisen järjestämän liikenteen merkitystä, yliarvioitu sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja aliarvioitu sääntelyn purkamisen haittoja ja riskejä, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kritisoi.

– Esityksestä henkii ministeriön epäluottamus toimivaltaisten viranomaisten kykyyn toimia yhteiskunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti ja käyttää harkintavaltaa tarkoituksenmukaisesti. Periaate, jossa markkinaehtoinen liikenne menisi aina viranomaisen järjestämän liikenteen edelle, on EU-lain vastainen ja tämä on lakiesityksessä korjattava”.

Edellinen ulostulo huhtikuussa

Vastaavanlainen huoli esitettiin viimeksi huhtikuussa, kun Kuntaliitto ja suurimmat kaupunkiseudut ottivat yhdessä kantaa ja vaativat lakihankkeesta julkista keskustelua.

– Vaarana on, että suunnitteilla oleva liikennemarkkinoita koskeva lakimuutos heikentää joukkoliikennejärjestelmien toimivuutta. Toteutuessaan lakimuutos lisäisi mitä ilmeisimmin julkisen tuen tarvetta kaupunkiliikenteessä hiljaisimpina liikenneaikoina, totesi tuolloinen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Hallituskumppani perussuomalaiset arvosteli liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä, kesk., sooloilusta liikennekaariesityksessä.

HSL muistuttaa, että viranomainen suunnittelee liikenteen aina kokonaisuutena, ei yksittäisinä linjoina.

– Verkostossa on suosittuja reittejä mutta palvelutarjontaa myös harvempaan asutuille alueille ja hiljaisempiin ajankohtiin. EU:n palvelusopimusasetus (PSA) ja Suomen nykyinen joukkoliikennelaki suojaavat viranomaisen tilaamaa liikennettä ulkopuoliselta liikenteeltä, joka keskittyisi viemään lipputuloja vain parhailta alueilta parhaaseen aikaan, HSL muistuttaa tiedotteessaan.

– Pelkästään huonojen linjojen hoitaminen tarkoittaisi merkittävää kuntien kustannusten nousua tai vastaavasti palvelutason laskua hiljaisemmilla alueilla tai ajankohtina, HSL varoittaa.

Liikennekaaren ongelmat

 

Jos liikennekaari toteutuisi ehdotetun kaltaisena, viranomaisliikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen välille syntyisi HSL:n mukaan oikeudellisesti epävarma tilanne, jossa olisi vaikea tietää, milloin markkinaehtoinen liikenne rikkoo viranomaisen oikeuksia.

– Ratkaisuja haettaisiin tuomioistuimista hitailla ja kalliilla oikeusprosesseilla, joiden kustannukset maksaisivat asiakkaat, HSL ennustaa.

Pahimmillaan liikennekaari voisi tarkoittaa merkittävää lipputulojen laskua ja ja kuntien tuen kasvua, HSL arvioi.

– Raideliikenteen ja siihen tehtyjen investointien merkitys rapautuisi, koska kuka tahansa voisi perustaa esimerkiksi uuden länsimetron tai kehäradan rinnalle kilpailevaa bussiliikennettä. Pitkäjänteinen liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikeutuisi kaupunkiseuduilla, ja liikennepäästöt lähtisivät kasvuun, koska viranomaisilla ei olisi mahdollisuutta vaikuttaa bussikalustoon ja niiden päästöihin.

HSL arvioi myös, että liikennekaari heikentää liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämistä, korostaa hajautetun, nopeasti muuttuvan yrittäjäkeskeisen liikennepalvelutarjonnan edistämistä ja vaikeuttaa liikenteen haittojen hillintää kaupunkiseuduilla.

– Se poistaisi kaupungeilta keskeisen keinon säännellä mm. tilankäyttöä kaupunkiympäristössä, lähipäästöjä, melua, energiatehokkuutta ja liikkumisen esteettömyyttä, HSL muistuttaa.

HSL:n esitykset ministeriölle:

+ Reittiliikenne- ja kutsuliikenneluvat on säilytettävä tai toissijaisesti luotava ilmoitusmenettely

+ Viranomaisen voitava asettaa yksinoikeus ryhtyessään liikenteen hankintaan

+ Poistettava PSA:n vastaisena kohta, jossa viranomaisen järjestämä liikenne määritellään markkinaehtoista liikennettä täydentäväksi

+ Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeytysuhka viranomaisen keinovalikoimaan

+ Matkustajainformaatiota välittävien avointen rajapintojen tulee olla dokumentoituja

+ Ei velvoittavaa määräystä mahdollisuudesta matkalippujen jälkilaskutukseen

+ Joukkoliikenneinformaation käyttämisestä ei saa periä maksua

+ Lakiesityksen vaikutusarvioita on täydennettävä ympäristöä, palveluiden saatavuutta, luotettavuutta, esteettömyyttä, sosiaalista tasa-arvoa sekä yhdyskuntarakennetta koskevien vaikutusten osalta

+ Palveluseteli poistettava lakiesityksestä PSA:n vastaisena yritystuen muotona

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *