Vedyn laajamittaisen käytön yksi pullonkaula on sen varastointi. (Kuva Image by freepik )

VTT, GTK ja teolliset kumppaniorganisaatiot käynnistävät uraauurtavan HUG-tutkimusprojektin (Hydrogen UnderGround), joka keskittyy vedyn maanalaiseen varastointiin. Suomi pyrkiessä edistämään kansallista vetyteollisuuttaan suuren mittakaavan vetyvarastointitutkimus on tärkeä askel eteenpäin. Tämä aloite on ensimmäinen tämän mittaluokan julkinen vedyn varastointihanke Suomessa.

Vedyn maanalaisilla varastoilla nähdään olevan laajalti keskeinen rooli vihreän vedyn arvoketjussa vedyn tuotannon ja kysynnän tasapainottamiseksi. Varastot ovat välttämättömiä tasaisen vedyn saannin mahdollistamiseksi vihreää vetyä hyödyntäville yrityksille, jotka eivät voi toimia taloudellisesti kannattavasti ilman vedyn varastointia. Vedyn varastointi maan päällä perinteisten maakaasulle käytettyjen menetelmien tapaan on kustannus- ja turvallisuussyistä mahdotonta. Alustavien arvioiden mukaan maanalainen varastointi on edullisin ja turvallisin vaihtoehto laajamittaiseen varastointiin. 

Koska Suomessa ei ole kaasujen varastointiin soveltuvia luonnollisia maamuodostelmia, HUG-projektissa keskitytään rakennettujen kaasuvarastojen tutkimiseen.

Kaksivuotista tutkimushanketta koordinoivat VTT ja Geologian tutkimuskeskus GTK. Hankkeeseen osallistuu lisäksi 16 kumppania.

– Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohja laajamittaiselle vedyn varastointikonseptille Suomen vetyliiketoiminnan ja -teknologian ekosysteemin käytettäväksi. Tarkoituksena on myös luoda kanavia jatkotutkimukselle ja kutsua kumppaniyrityksiä osallistumaan alan kehitykseen, sanovat hankkeen projektipäälliköt Pasi Valkokari VTT:ltä ja Teemu Lindqvist GTK:lta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *