Kaikkia puhtaan energian muotoja tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. (Kuva Timo Kuukkanen)

Euroopan komission 2040 tiedonanto esittää 90 % päästövähennyksiä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon, Energiateollisuus ry kertoo tiedotteessaan. Energiateollisuus ry pitää tavoitetta kunnianhimoisena, ja välttämättömänä. 

Energiateollisuus pitää välttämättömänä nopeuttaa EU:n esittämiä päästövähennyksiä. Komission nyt esittämä päästövähennystavoite vuoteen 2040 mennessä on saavutettavissa, jos kaikki puhtaat tuotantomuodot, ydinvoima mukaan lukien, pidetään tuotantopaletissa mukana ja samalla kehitetään hiilen talteenottoa ja hyödyntämistä siellä, missä päästöjä on vaikeinta vähentää.

Komission esittämistä kolmesta skenaariosta kunnianhimoisimman mukainen jopa 95 prosentin näkymä päästövähennyksistä on myös mahdollinen, jos kaikki vähäpäästöiset energiantuotantomuodot ovat käytettävissä, eikä millekään niistä aseteta tarpeettomia esteitä. Ilmastotoimet on tehtävä samalla niin, että energian toimitus- ja huoltovarmuudesta pidetään huolta.

– Omat päästömme ovat hyvällä uralla, ja puhdas sähköntuotanto mahdollistaa päästöjen vähentämisen myös esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Ydinvoiman ottaminen mukaan keinoksi taittaa nykyistä päästöuraa on historiallinen askel EU-politiikassa, joka voi merkittävästi helpottaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, Leskelä jatkaa.

Komission tiedonanto ei vielä luo perustaa sitovalle poliittiselle päätöksenteolle, mutta kesän eurovaalien jälkeen muodostettava uusi komissio saa tästä työlleen lähtökohdan.

Liiketoimintaa hiilen ympärille

Ilmastotavoitteiden ohella komissio linjasi vielä erillisellä tiedonannolla hiilen teknisestä talteenotosta. Panostus kannattaa. Eurooppa ei voi saavuttaa ilmastotavoitteitaan ilman merkittävää teollista hiilidioksidin talteenottoa. Talteen otetusta hiilestä voidaan jalostaa esimerkiksi polttoaineiden raaka-aineita, muoveja ja muita tuotteita. Biogeenisen ja jätteenpoltosta syntyvän hiilidioksidin talteenotolle on luotava kannustin ja sääntelykehyksessä on tunnustettava ja asetettava etusijalle nämä kestävät hiililähteet.

EU:n tavoite ei rajoitu päästöjen laskemiseen nollaan vuoteen 2050 mennessä, vaan sen jälkeen tarkoituksena on olla hiilinegatiivinen. Siihen pyritään ottamalla hiiltä talteen myös sieltä, missä tosiasiallisia päästöjä ei synny, kuten ilmasta tai puhtaan energian tuotannosta. Samalla syntyy mahdollisuus tuottaa uusia raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää liikenteessä ja teollisuudessa.

– Talteen otettu hiilidioksidi on arvokkaampaa raaka-aineena kuin pysyvästi varastoituna, mutta talteenotto edellyttää markkinoita, joilla hiili voidaan hinnoitella, toteaa Energiateollisuus ry:n ekonomisti ja ilmastopolitiikan asiantuntija Petteri Haveri.

– Suomessa talteenottoa suunnitellaan jo useammassakin energiayhtiössä. Tavoitteena on valmistaa liikenteen polttoaineita energiantuotannon polttoprosessissa talteenotetusta hiilestä ja paikalla tuotettavasta vedystä. Samalla syntyy päästötöntä hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon, Haveri jatkaa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *