Järvenpää on jo pilotoinut lähikeräyspisteitä Lepolan pientaloalueella. (Kuva: Seppo Haavisto)

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 21.9.hyväksyä lähikeräyspisteiden (AH-tontti) suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vastuiden periaatteet uusilla pientaloalueilla.

Jätteiden lähikeräyspisteellä tarkoitetaan tietyille kortteleille tai tietylle kiinteistöjoukolle kohdennettua alueellista jätehuoltojärjestelmää. Lähikeräyspiste ei ole yleinen, kaikille avoin kierrätyspiste. Lähikeräyspisteen tarkoituksena on korvata yksittäiset kiinteistökohtaiset jäteastiat ja keskittää pientalovaltaisten alueiden jätehuolto kiinteistöjen läheisyydessä sijaitsevaan yhteiseen jätekeräyspisteeseen. Ratkaisu mahdollistaa kiinteistöillä syntyvien jätteiden paremmat kierrätysmahdollisuudet ja vähentää olennaisesti keräilyautojen liikennettä pientalovaltaisella asuinalueella. 

Järvenpään kaupunki on toteuttanut pilottihankkeena Lepola 4 pientalojen korttelialueelle lähikeräyspisteen vuonna 2022 ja kerännyt palautteita käyttöönotetusta lähikeräyspaikasta. Palautteiden perusteella yhteiseen jätehuoltojärjestelmään ja lähikeräykseen on oltu pääosin tyytyväisiä ja palautteita on jo hyödynnetty tulevissa hankkeissa. 

Suunnittelupalvelut vastaa jätteiden lähikeräyspisteen suunnitteluttamisesta yhteistyössä Kiertokapula Oy:n kanssa muun alueen suunnittelun kanssa. Kustannukset katetaan tontin myynnin yhteydessä saaduista tuloista. 

Lähikeräyspisteen kunnossapidon vastuut on esitelty pöytäkirjassa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *