Marinin hallitus uudisti taksilakia, ja myös Orpon hallitus aikoo korjata sitä. (Kuva: Kari Långsjö)

Uusi hallitus aikoo muuttaa taksilakia. Hallitusohjelma haluaa ”vahvistaa kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen ja toteuttaa lainsäädäntöhankkeen, jolla edistetään taksien saatavuutta, huomioidaan eri asiakasryhmät koko maassa, tehostetaan taksiliikenteen valvontaa ja kitketään harmaata taloutta”.

Lisäksi hallitus haluaa selvittää Kela-kuljetusten omavastuuosuuden perinnän siirtämistä asiakkaalta Kelan tehtäväksi.

Taksien ongelmista on keskusteltu julkisuudessa ahkerasti Sipilän hallituksen 2018 tekemästä uudistuksesta asti. Tuolloin taksiliikenne vapautettiin ja siirryttiin tiukasta sääntelystä kerralla täyteen vapauteen. Tuosta saakka taksit ovat saaneet tarjota palveluaan missä ja milloin haluavat.

Uudistuksessa luovuttiin myös enimmäishinnoista, ja hinnoittelusta tuli vapaata. Kuljettajien vaatimuksia kevennettiin.

Sittemmin taksin saaminen harvaan asutuilla on vaikeutunut. Kesän aikana julkisessa keskustelussa esiin on nostettu myös taksipalvelujen kilpailutukset, ja esimerkiksi vammaisryhmistä on tullut arvostelua huonosti hoidetuista kuljetuspalvelujen kilpailutuksista.

Vaikea hoitaa lainsäädännöllä

Kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna Kuntaliitosta kertoo, että Sipilän hallituksen taksiuudistuksen jälkeen tarjonta on keskittynyt isoimpiin keskuksiin ja vähentynyt hiljaisemmilta alueilta ja kellonajoilta.

– Viime hallituskaudella tilannetta pyrittiin korjaamaan, mutta palveluiden saatavuuden parantamiseen ei löydetty keinoja, Vilkuna sanoo.

Edellisen hallituksen aikana keskustelussa nousi esille esimerkiksi, että olisi kirkastettu pelisääntöjä, miten taksiyritykset voisivat sopia keskenään päivystyksestä hiljaisen kysynnän alueilla ja aikoina.

Öinen taksipula on vaivannut myös kaupunkeja. Forssan kaupunki on puuttunut tilanteeseen ja on aloittanut kokeilun, jossa kaupunki maksaa taksiyrittäjille korvausta arkisin yöpäivystyksestä. Vuoden kestävässä kokeilussa kaikki taksit pääsevät mukaan yölliseen päivystysrinkiin. Käytännöstä vastaa Taksi Häme, joka myös raportoi asiakasmääristä.

Kaupungille tulee kokeilusta kustannuksia yötä kohti 50 euroa.

Saman toimijan alaisuutta kokeiltu

Henkilökuljetusten järjestäminen on kaiken kaikkiaan pirstaloitunut, ja niitä ohjataan eri lailla.

Terveydenhuollon palveluihin ajetaan Kela-takseilla, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kyydit taas ovat siirtyneet kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Kunnat vastaavat edelleen koululaisten kuljetuksista.

Eri ryhmien kuljetuksista kilpailevat usein samat yrittäjät. Kuljetettavilla on kuitenkin erilaisia tarpeita, mikä hankaloittaa kuljetuksien yhdistämisiä. Tämä on havaittu myös selvityksissä.

Vilkuna huomauttaa, että jotta tilanne selkeytyisi, kuljetusten tilaajat pitäisi saada tekemään laajemmin yhteistyötä. Tätä edesauttaisi koordinaation ja yhteisen tietopohjan parantaminen. Esimerkiksi hyvinvointialueiden ja Kelan järjestämien kuljetusten hankintaa voitaisiin paremmin kytkeä yhteen. Lainsäädäntöä tarvittaisiin kuitenkin avuksi.

Suunnittelija Anne Hauta Kelalta kertoo, että Kela on kilpailuttanut sairausvakuutuksella korvattavat taksimatkansa vuoden 2024 loppuun, minkä lisäksi sopimuksessa on optiot kahdesta vuodesta.

– Sopimuskautta emme voi muuttaa, ellei jokin uusi laki siihen velvoita. Siihen tuskin ehdittäisiin näin lyhyessä ajassa.

Hän muistuttaa, että julkisesti tuettuja kuljetuksia on kokeiltu niputtaa yhteen esimerkiksi 2000-luvun alkupuolen MPK-hankkeessa. Silloin kaikki yhteiskunnan korvaamat matkat oli saman toimijan alla.

– Kokeilu vesittyi melko pian.

Hauta pohtii, että yksi syy vesittymiseen on matkojen erilaisuus. Kela-takseilla ajetaan usein kauemmas keskus- tai yliopistosairaalaan sairauden takia, kun taas vammaispalvelulain mukaisia matkoja tehdään usein kunnan sisällä työn, opintojen, harrastusten tai virkistäytymisen takia. Osa asiakkaista käyttää kumpiakin.

Hauta toivoo, että haja-asutusalueiden tilanteeseen saataisiin parannusta. Koska 2018 lain myötä taksien asemapaikat poistuivat, kyytien saaminen ilta- ja yöaikaan vaikeutui.

– Taksikyyti olisi kyettävä turvaamaan haja-asutusalueilla kaikkina vuorokauden aikoina riippumatta siitä, onko kyseessä yhteiskunnan korvaama tai kuluttajamatka.

Kokonaisuudesta ei vastaa kukaan

Taksilakiin tuli joukko korjauksia 2021. Niiden avulla muun muassa tehostettiin valvontaa, sillä takseissa alettiin vaatia aina taksilupaa tai sen jäljennöstä. Lisäksi taksikyydin hinnan määrityksiin tuli täsmennyksiä, ja erityisryhmien lisäpalvelujen hinnoille on mahdollista asettaa enimmäishinta.

Yksikönjohtaja Emil Asp liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) kertoo, että työ taksilain muuttamiseksi edelleen on lähdössä käyntiin. Ongelmat – kuljetusten pirstaleisuus sekä haja-asutusalueiden taksipula hiljaisina aikoina – olivat esillä hallitutusneuvottelujen aikana.

Hän huomauttaa, että tietoa julkisesti tuetuista kuljetuksista olisi kyettävä hyödyntämään nykyistä paremmin, jotta kuljetuksia voitaisiin järjestää nykyistä tehokkaammin.

Ministeriössä on keskusteltu myös siitä, että hankintojen ja toiminnan koordinaatio keskitettäisiin yhdelle hallinnonalalle. Nykyisellään kukaan ei vastaa julkisesti tuettujen kuljetusten kokonaisuudesta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *