Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Tampereen Veden yhtiöittämisen. (Kuva: Tampereen Vesi)

Tampereen Vesi yhtiöitetään. Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa ja on osa Tampereen kaupunkikonsernia. Tampereen Vesi Oy on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama.

Vesilaitoksen yhtiöittämisestä päätettiin viime viikolla kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa päätös syntyi äänin 47-19, yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Yhtiöittämistä vastustivat vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kaikki valtuutetut, sekä kaksi valtuutettua SDP:n riveistä.

Vesilaitoksen yhtiöittämistä on valmisteltu Tampereella pitkään. Vastustajat ovat pelänneet yhtiöittämisen johtavan aikaa myötä yhtiön yksityistämiseen ja veden hinnan nousuun. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön omistajina voivat olla vain kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt.

Uudessa osakeyhtiössä omistajalle kuuluvat ratkaisut tehdään kaupungin päätöksentekoelimissä hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Yhtiömuotoisena toiminta muodostaa kuitenkin oman kokonaisuutensa, jossa tulot ja menot kohdentuvat ainoastaan vesiliiketoimintaan. Mahdollisesta yhtiön myynnistä voi päättää ainoastaan kaupunginvaltuusto.

Valtuustossa hyväksyttiin yksimielisesti toivomusponsi, jonka mukaan veden hinnoittelusta päätettäessä yhtiön hallitus käy keskustelut omistajaohjauksen ja konsernijaoston kanssa. Ponnessa myös edellytetään, että yhtiön toiminnasta ja veden hinnoittelusta kuntalaisviestintää hoidetaan avoimesti ja aktiivisesti sekä vähintään yhtä laajasti kuin liikelaitoksenakin toimiessa on tehty.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Vesi liikelaitoksen liiketoiminta 361,2 miljoonan euron kauppahinnalla.  Tampereen kaupunki tekee 51,8 miljoonan euron sijoituksen yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon ja myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan rahoittamiseksi vakuudelliset, yhteensä enintään 283 miljoonan euron lainat enintään 25 vuodeksi.

Tampereen Veden henkilöstö siirtyy osakeyhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein nykyisin ehdoin.  Tavase Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeet jäävät kaupungin omistukseen.

Nykyinen Tampereen Vesi liikelaitoksen toiminta-alue kattaa pääosin Tampereen kaupungin asemakaavoitetun alueen. Lisäksi Tampereen Vesi hoitaa Pirkkalan vesihuollon operointimallilla ja eräiden Ylöjärven raja-alueiden vesihuoltoa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *