Fisu on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. (Kuva: Seppo Haavisto)

Kestävän kehityksen Fisu-verkoston jäseneksi voi tästä lähtien päästä jatkuvasti avoinna olevan haun kautta, kunhan jäsenkunnille asetetut kriteerit täyttyvät. Finnish Sustainable Communities Fisu on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Verkostossa tehtävä työ ja kuntien vertaistuki on vallitsevan geopoliittisen tilanteen ja energianiukkuuden vuoksi ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Nykyisin verkostossa on yksitoista kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa.

-Jäsenkuntien näkökulmasta konkreettisinta antia on ollut verkoston erillishankkeissa tehty työ. Näissä on kehitetty muun muassa kuntien ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä, talous- ja ilmastojohtamisen saumatonta kytkemistä toisiinsa sekä resurssiviisaustyön indikaattoreita, Fisu-verkoston toimintaa ohjaavan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen sanoo Motivan tiedotteessa.

Hankkeet ovat konkreettinen tapa edistää asioita yhdessä ja saada toiminnalle rahoitusta. Hankeideat ovat lähtöisin verkoston kuntien tunnistamista tutkimus- ja kehitystarpeista, joita ideoidaan ja toteutetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntien ja Fisu-palvelukeskuksen, Motivan ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

-Kunnat voivat vaikuttaa monella tavalla alueensa ilmasto- ja luonnonvaratoimiin ja sitä kautta parantaa myös aluetalouttaan. Tässä mielessä Fisulla on selvää lisäarvoa annettavana kunnille: yhdessä on helpompi saada uutta aikaiseksi, kertoo professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Uusi erillishanke paneutuu tiedolla johtamiseen

Uutta antia jäsenkunnille on tänä syksynä käynnistyvä tiedolla johtamisen hanke, joka on ristitty Reijoksi (Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen). Tavoitteena on päästä käsiksi Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (Reetta) -hankkeessa tunnistettuihin pullonkauloihin, jotta ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimeenpano saadaan osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa.

-Reijo-hankkeella haetaan ratkaisuja koko kuntakenttää koskevaan ongelmaan. Tietoa on, mutta se on hajallaan. Ilmasto ei odota. Fisu-verkostossa on tekemisen meininkiä, ja verkoston avautuminen entistä useammalle kunnalle on mahdollisuus, joka kannattaa nyt hyödyntää, toteaa johtaja Päivi Laitila Motivasta.

Tarkoituksena on pureutua tiedolla johtamisen keskeisiin osa-alueisiin, jotta päästään käsiksi kuntien ilmastotoimien ilmasto- ja kustannusvaikutuksiin. Tarkastelussa keskitytään tiedon keräämiseen, käytettäviin tietojärjestelmiin ja tiedon hyödyntämiseen sekä esittämiseen kuntapäättäjille.

Fisu-verkoston aiemmissa erillishankkeissa on edistetty resurssiviisaustyön toimeenpanon ja johtamisen eri osa-alueita. Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtamisen (Reetta) -hankkeessa kehitetään ja kokeillaan tapoja nivoa ilmastotavoitteiden edistäminen osaksi kunnan talousjohtamista (2021−2022).

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (Remi) -hankkeessa kehitettiin indikaattoreita resurssiviisaustyöhön (2020).

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (Reivi) -hankkeessa kehitettiin kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön toimintamalleja (2019−2021).

Tästä lisätietoa Fisu-verkostoon liittymisen kriteereistä: Hakemus Fisu (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

Uudet jäsenet hyväksyy Fisu-neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Sitra, Kuntaliitto, Motiva, Syke sekä verkostokuntien edustajat.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *