Uus-Lavolan alueelle rakennettiin vuonna 2021 luonnon terveysvaikutuksista kertova terveyspolku. (Kuva: Lappeenrannan kaupunki)

Lappeenrannan kaupunki on hakenut kahden luonnonsuojelualueen perustamista Lappeenrannan Tiuruniemeen ja Uus-Lavolaan. Suojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 35 hehtaaria.

Lappeenrannan kaupungin mailla on ennestään neljä luonnonsuojelualuetta, joiden koko on yhteensä 76 hehtaaria. Tiurunniemen ja Uus-Lavolan luonnonsuojelualueiden myötä kaupungin omistamien suojelualueiden määrä kasvaa 111 hehtaariin.

Ympäristöministeriö korvaa kaupungille kolmanneksen alueiden metsätaloudellisesta arvosta. Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa Lappeenrannan Green Leaf voittovuoden 2021 toimenpiteitä. European Green Leaf Award on Euroopan unionin komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen.

Molemmat alueet edustavat luonnon monimuotoisuudelle arvokasta metsäluontoa. Tiuruniemen suojelualue sisältää luonnontilaisia suoalueita ja lehtolaikkuja sekä harjumetsiä. Suojelualueella on myös vanhoja kaskiröykkiöitä ja muinaisasutuksen jälkiä. Alue on kooltaan 20 hehtaaria ja se sijaitsee Rauhan loma-asuntoalueen läheisyydessä. Alueelle rakennettiin vuonna 2021 luontopolkuopastus ja pitkospuut.

Uus-Lavolan suojelualue on kooltaan 15 hehtaaria ja se sijaitsee Uus-Lavolan asuinalueen kupeessa. Uus-Lavolan metsä on monimuotoisesti arvokas seka- ja kuusimetsäkokonaisuus, jossa on nähtävissä jääkauden harju- ja suppamuodostumia. Metsä on liito-oravalle tärkeä liikkumis- ja ruokailualue. Alueelle rakennettiin vuonna 2021 luonnon terveysvaikutuksista kertova terveyspolku.

Suojelualueilla liikkuminen vapaasti on sallittua, mutta eläinten tai kasvien vahingoittaminen on kielletty. Alueet eivät ole metsänhoidon toimenpiteiden piirissä vaikkakin kunnallistekniset ja virkistyskäyttöä palvelevat kunnossapitotoimenpiteet ovat sallittuja.

– Alueiden luonnonsuojelualueiksi muuttaminen tarkoittaa, että niihin ei tulla rakentamaan tai tekemään mitään toimenpiteitä, jotka muuttaisivat luonnon omaa luontaista monimuotoistumista, kertoo kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *