Kantar toteutti FCG:n tilaaman tutkimuksen tammikuussa. (Kuva: FCG)

FCG:n tilaaman tutkimuksen mukaan kolme neljästä ilmastonmuutokseen uskovasta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksella on vaikutuksia heidän asuinalueellaan seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevista 91 prosenttia uskoo vaikutuksiin omalla asuinalueellaan, kun taas ilmastonmuutoksesta ei-huolissaan olevista vain puolet uskoo vaikutuksiin asuinalueellaan. Suurissa kaupungeissa asuvat uskovat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin asuinalueellaan hieman useammin kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvat.

Kyselyssä asuinalueella tarkoitettiin esimerkiksi maakuntaa tai muuta vastaavan kokoista asuinaluetta.

– Vaikka noin 40 prosenttia vastaajista ei ole tällä hetkellä huolissaan ilmastonmuutoksesta, jopa kolme neljästä suomalaisesta uskoo, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan merkittävä vaikutus omaan asuinalueeseen tulevien vuosien aikana, sanoo FCG:n hiilineutraalin kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki.

– Se miten nämä ilmiöt vaikuttavat ihmisten elämään riippuu siitä, millaisia ratkaisuja olemme aikoinaan tehneet ja jatkossa teemme, kun puhutaan esimerkiksi kaupunkien suunnittelusta sekä rakentamisen ja infran ratkaisuista tai vaikkapa ruoantuotannosta, Laine-Ylijoki jatkaa.

FCG:n tilaaman tutkimuksen perusteella yli puolet eli 57 prosenttia ilmastonmuutokseen uskovista katsoo yrityksillä olevan suuri vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Suomessa. Sen sijaan kuntien vastuuta pitää suurena vain hieman yli kolmasosa eli 37 prosenttia ilmastonmuutokseen uskovista.

Tutkimuksen mukaan yhdeksän prosenttia suomalaisista ei ole ollenkaan huolissaan ilmastonmuutoksesta. Neljä prosenttia suomalaisista ei usko lainkaan ilmastonmuutokseen.

Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 1001. Tutkimus toteutettiin Kantarin nettipaneelissa, joka edustaa 15–79-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Vastaaminen tapahtui tammikuussa 2022.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *