Meriveden lämmön talteenotto on yksi uusiutuvan energian menetelmistä, joilla energiayhtiö Helen aikoo muuttua hiilineutraaliksi.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin projekti, jolla järjestetään lämmöntalteenotto merivedestä, etenee. Nyt yhtiö on käynnistänyt julkisen hankinnan koskien merivesijärjestelmän allianssikumppanin valintaa.

Kilpailutuksen tavoitteena on löytää maailmanluokan rakentajakumppani, jonka kanssa muodostettava allianssi kehittää ja toteuttaa merivesijärjestelmän hankeosan täysin valmiiksi. Merivesijärjestelmän allianssin muodostaisivat Helen ja kilpailutuksen kautta haettava rakentaja.

– Etsimme allianssikumppaniksemme maailmanluokan rakentajaa, jonka kanssa ensin kehitämme merivesijärjestelmän kokonaisratkaisun ja myöhemmin toteutamme sen yhteisesti sovitut tavoitteet saavuttaen, toteaa Helenin vanhempi projektipäällikkö Saku-Matti Mäki Helenin tiedotteessa.

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 km pitkän vedenottotunnelin, joka todennäköisesti toteutetaan tunneliporauslaitteella (TBM = Tunnel Boring Machine).

Tunnelinporauslaitetta hyödynnettäisiin suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa. Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän purkutunnelin.

Merivesijärjestelmän allianssin toiminta käynnistyy kehitysvaiheella arviolta syyskuussa 2022, kun allianssikumppanin kilpailutus on suoritettu ja allianssin kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu.

Kehitysvaiheen kesto on noin kaksi vuotta. Kehitysvaihe tarkoittaa merivesijärjestelmän osalta suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

Yleisesti allianssimallilla tavoitellaan muun muassa haastavien hankkeiden taloudellisten ja toiminnallisten riskien pienentämistä sekä mahdollisuuksien hyödyntämistä, laadukkaampaa lopputulosta, rakentamisen parempaa tuottavuutta, avointa ja luottamusta rakentavaa toimintatapaa, hyvää yhteishenkeä ja kaikkien osapuolten onnistumista hankkeessa.

Meriveden hyödyntämiseen liittyvät selvitykset ovat Helenissä tuttuja, sillä meriveden valjastamista lämmöntuotantoon on tutkittu Helenissä jo vuodesta 2016. Helenin Vuosaaren voimalaitoksella rakennetaan parhaillaan ainutlaatuista meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua.

Selvitykset merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren energiantuotantoalueelle sijoittuvasta lämpöpumppulaitoksesta edenneet suunnitellusti

Toukokuussa 2021 käynnistyneen ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on edetty selostusvaiheeseen. Kuluneen talven aikana tehdään lämpötilamittauksia, joilla selvitetään meriveden lämmön saatavuutta talviaikaan. Tulevina kuukausina tutkitaan merialueilla koekalastukseen, pohjaeläimiin ja merenpohjan sedimentteihin liittyviä seikkoja.

– Olemme siirtymässä hiilineutraaliin lämmöntuotantoon, jossa ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntävät lämpöpumput näyttelevät suurta roolia. Salmisaaren selvityksessä oleva hanke on hyvä esimerkki olemassa olevien lämpö- ja jäähdytysverkkojen, eli energia-alustan, ja tulevaisuuden innovatiivisten teknologioiden ja tuotantotapojen yhdistämisestä, kertoo Helenin Tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen.

– Hankkeen selvitykset etenevät jouhevasti, ja pääsemme mahdollisesti kesän aikana pohtimaan suunnitteluvaiheeseen siirtymistä. Varsinaisen investointipäätöksen puntaroinnin aika on vasta huolellisesti tehdyn suunnitteluvaiheen jälkeen, Aaltonen sanoo.

Helen on siirtymässä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöistä.

Hajautetun energiajärjestelmän yksi merkittävä osa ovat erilaiset lämpöpumput. Selvityksessä olevalla Salmisaaren energiantuotantoalueelle kaavaillulla meriveden lämmöntalteenottojärjestelmällä ja lämpöpumppulaitoksella olisi toteutuessaan merkittävä rooli Helsingin lämmöntuotannossa tämän vuosikymmenen jälkeen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *