Lakiesitys veisi maankäyttöprosessia väärään suuntaan, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoo. (Kuva: Ville Miettinen)

Uuden maankäyttö- ja rakentamislain valmistelua ei ole syytä jatkaa esitetyn kaltaisena, näin totesi Tampereen kaupunginhallitus kokouksessaan maanantaina 29.11.2021.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta maankäyttö- ja rakentamislakia. Uudella lailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Tampereen kaupungin lausunnon mukaan maankäyttö- ja rakentamislain kokonaisuudistuksen alkuperäiset kunnianhimoiset tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta nyt koska esitysluonnos ei toteuttaisi näitä tavoitteita, valmisteluakaan ei kannata jatkaa.

– Kasvavien suurten kaupunkiseutujen kannalta on aivan keskeistä, että lain kehittämisen lähtökohtana on maankäyttöprosessin yksinkertaistaminen sekä joustavuuden, tehokkuuden ja ketteryyden lisääminen. Nyt lausuttavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi kuitenkin veisi asioita aivan toiseen suuntaan, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen, kok., tiedotteessa.

Lakiluonnos laajentaisi ja monimutkaistaisi prosessia sekä kasvattaisi merkittävästi selvitystarvetta, mikä entisestään hidastaisi ja hankaloittaisi kuntien maankäytön suunnittelua ja toteuttamista sekä kasvattaisi kunnan ja hankkeeseen ryhtyvän kustannuksia nykyisestä, Tampereen lausunnossa todetaan.

– Kokonaisuudistuksen sijaan pitäisi nykyistä maankäyttö- ja rakentamislakia kehittää pienemmissä temaattisissa kokonaisuuksissa. Uudistusten lähtökohtana tulisi olla nykyisen lain joustavuuden ja monikäyttöisyyden säilyttäminen ja kehittäminen, Tampere ehdottaa.

”Viranomaisyhteistön oltava aidosti rakentavaa”

Tampereen kaupungin lausunnossa vastutetaan esitettyä ELY-keskusten valvontatehtävän laajentamista. Lausunnon mukaan ELY-keskusten aiempaa roolia ei ole tarpeen palauttaa, vaan sillä tulisi olla eri tavoitteita yhteensovittava ja konsultoiva rooli.

– Vuonna 2017 voimaan tullut ELY-keskuksen valvontaroolin ja valitusoikeuden rajoitus on vähentänyt merkittävästi tehtyjä valituksia. Muutos on ollut voimassa vasta lyhyen aikaa, eikä sen todellisia vaikutuksia ole vielä voitu arvioida eikä toimintaympäristö ole muuttunut tällä välin merkittävästi, joten ELY-keskusten vanhan roolin palauttamiselle ei ole perusteita, lausunnossa todetaan.

Tampereen lausunnossa vastutetaan myös museoviranomaisen valitusoikeuden ja lausuntopyyntövelvoitteen laajentamista.

– Viranomaisyhteistyön tulee olla aidosti rakentavaa ja yhteensovittavaa, eikä perustua lausunto- ja valitusmenettelyihin. ELY-keskusten ja museoviranomaisen roolien vahvistaminen vähentää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman alueensa kehitykseen.

Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi on saanut kritiikkiä myös suurimmilta kaupungeilta, maakuntajohtajilta ja Kuntaliitolta, joka katsoi lokakuussa, että valmistelun vieminen eteenpäin esitetyllä malllilla näyttää vaikealta.

– Kunnat tarvitsevat toimintansa tueksi toimivan lainsäädännön. Lakiuudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia, mutta lakiluonnoksessa esitetyllä mallilla ei voida mennä eteenpäin, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, sd., arvioi.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Yhä useammalta taholta tulee kommentteja ja vaatimuksia kyseisen lain valmistelun palauttamisesta lähtöruutuun. Miksi ei ole jo näin tehty?