Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Uuteen Kiertotalousvahti -palveluun on koottu tiedot Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan 31 toimenpiteestä. Kiertotalousvahti on kaikille avoin palvelu, jonka avulla kuka tahansa voi seurata tiekartan toimenpiteiden etenemistä.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi toukokuussa 2020 Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Jokaiselle painopistealueelle on määritetty vuoteen 2035 ulottuvat tavoitteet, joiden toteutumista 31 konkreettista toimenpidettä vievät eteenpäin. Toimenpiteitä päivitetään vuodesta 2025 alkaen valtuustokausittain.

Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on koordinoida toimenpiteen toteuttamista ja päivittää Kiertotalousvahtiin tietoja edistymisestä. Kiertotalousvahdista voi nähdä mitä tehtäviä toimenpiteissä on tehty, mitä tehtäviä on tulossa ja ollaanko toteutuksessa aikataulussa. Palvelusta voi hakea ja tarkastella toimenpiteitä myös teemoittain tai vastuuorganisaation mukaan.

-Kierto- ja jakamistalous ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnonvarojen säästämisessä ja jätteen vähentämisessä. Helsingin kaupungilla on suurena toimijana mahdollisuus ja halu edistää kiertotalouteen siirtymistä muun muassa kaupungin rakentamisen ja hankintojen kautta. Helsinki haluaa toimia alustana uudenlaiselle liiketoiminnalle ja yhteistyölle, joita kierto- ja jakamistalous synnyttävät, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki toteaa Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Kiertotalouden tavoitteena on luonnonvarojen kestävä käyttö ja tuotteiden ja materiaalien arvon säilyttäminen kierrossa mahdollisimman pitkään. Jakamistaloudella puolestaan pyritään resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja siirtymiseen omistajuudesta käyttöoikeuksiin ja yhteiskäyttöön.

Kiertotalousvahti hyödyntää samaa alustaa kuin Helsingin aiemmin käyttöön ottama Ilmastovahti -palvelu. Palvelu on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja se on myös muiden kuntien vapaasti hyödynnettävissä.

Tästä kiertotalousvahtiin.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *