Pääkaupunkiseudun jätehuollon kierrätysastetta nostetaan tuomalla lisää monilokeroisia jäteastioita. (Kuva: HSY)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän HSY:n investointiohjelma vuosille 2021-2030 sisältää panostusta niin vesihuoltoon kuin jätehuoltoonkin. Yhteensä investointiohjelma panostaa yli 1,7 miljardia euroa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Vesihuollon toiminnalla ja investoinneille huolehditaan vesihuollon toimintavarmuudesta, pyritään turvaamaan katkeamaton vesihuoltopalvelu yli miljoonalle asukkaalle ja varaudutaan vakaviin häiriötilanteisiin yhä paremmin.  Vesihuollon suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat 1 559 M€.

Investointiohjelma jakautuu pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien kehittymiseen liittyviin kaupunkilähtöisiin investointeihin, kuten kaavoitusten mukainen laajentuminen ja johtosiirrot sekä vesihuoltojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin investointeihin, kuten vedenhankinnan ja -puhdistuksen sekä verkoston investoinnit.

– Merkittävin yksittäinen valmistuva investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, mutta kaupunkilähtöiset investoinnit 27 prosentilla ja saneerausinvestoinnit 48 prosentilla muodostavat valtaosan kokonaisinvestoinneista, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Jätehuollon toimilla edistetään kiertotaloutta

Jätehuollon toiminnalla ja investoinneilla pyritään takaamaan jätehuollon luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut sekä nostetaan jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta.

– Tavoitteenamme on luoda käytännön mahdollisuudet lajitteluun sekä kannustaa asukkaita ohjaavalla hinnoittelulla ja uusilla jäteastioilla lajittelemaan jätteensä siten, että alueemme kotitalousjätteen kierrätysaste nousee 60 prosenttiin, kertoo Inkinen. Esimerkiksi uusi monilokeroastia kartonki-, muovi- ja lasipakkausmateriaaleille sekä pienmetallille tuo kattavan ja vähän tilaa vievän lajitteluratkaisun 5 – 9 asunnon taloyhtiöille, Inkinen kertoo.

Jätehuollon muut investointihankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimintojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden hyväksi.

Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa, millä valmistellaan uusien Sortti-pienjäteasemakonseptin mukaisten asemien perustamista kierrätyskeskusten yhteyteen ja Sortti-Kierrätystavaratalon toteuttamista. Jätehuollon suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat 182 M€.

(Lähde: HSY)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.