Autoliiton mukaan kaupungeilla on erilaisia tulkintoja pysäköintikiekon käytössä. (Kuva: Ville Miettinen)

Autoliitto on selvittänyt kuntien tulkintoja pysäköintikiekon käyttöön liittyen. Vaikka tieliikennelaki on kaikille sama, niin lain tulkinnat eri kaupungeissa poikkeavat toisistaan.

-Kun asiaa selviteltiin, niin liikenne- ja viestintäministeriöstä ilmoitettiin, ettei ministeriö tulkitse lainsäädäntöä yksittäistapauksessa. Eri paikkakuntien käytännöistä kehotettiin tiedustelemaan paikkakunnan pysäköinninvalvojalta. Autoilijan oikeusturvan kannalta tällainen tulkinnanvaraisuus on kestämätöntä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Kun ministeriöstä ei apua löytynyt, niin Autoliiton taholta laitettiin kyselyjä kaupunkien pysäköinninvalvontaan. Osa vastasi, osa ei. Ja tulokset olivat hämmentäviä. Sama laki joka paikassa, mutta tulkinnat vaihtelevat.

-Mielestäni ei ole autoilijan tehtävä metsästää tietoa siitä, miten tieliikennelakia tulkitaan eri puolilla Suomea vaan tähän pitäisi olla yksi yhtenäinen käytäntö koko maassa, Vesalainen toteaa.

Miten lakia luetaan?

Autoliitto selvitti asiaa pyytämällä eri paikkakuntien pysäköinninvalvonnalta vastausta siihen, kuinka nämä tulkitsevat kahta esimerkkitapausta alueella, jossa on kiekonkäyttövelvollisuus arkisin klo 8-17 ja sallittu pysäköintiaika kiekolla 4 tuntia. Auto pysäköidään arkipäivänä, jota myös seuraa arkipäivä.

Jos auto pysäköidään kiekonkäyttövelvollisuuden ulkopuolella esimerkiksi kello 19.05 ja kiekkoon laitetaan ajaksi 19.30, mihin asti pysäköintiä saa jatkaa?

Jos auto pysäköidään kello 15.45, jolloin kiekkoon merkitään klo 16, mihin asti pysäköintiä saa jatkaa?

Jyväskylän, Vantaan, Turun, Tampereen, Espoon ja Helsingin pysäköinninvalvonnassa lakia tulkitaan niin, että kummassakin tapauksessa saa pysäköidä seuraavana päivänä klo 12:een saakka. Eli neljän tunnin määräaika lähtee alusta aamulla klo 8 kiekonkäyttövelvoitteen alkaessa.

Joensuun ja Kuopion pysäköinninvalvonta oli ensimmäisen esimerkin osalta samoilla linjoilla. Toisessa esimerkissä pysäköinti saa kuitenkin näiden paikkakuntien tulkinnan mukaan jatkua vain seuraavaan päivään klo 11:een saakka. Yksi tunti pysäköintiajasta on siis käytetty jo edellisenä päivänä.

Oulussa eri meininki

Oulussakin ensimmäistä esimerkkitapausta tulkitaan muiden paikkakuntien tavoin. Toisen esimerkin tulkinta poikkeaa muista paikkakunnista. Oulun pysäköinninvalvonnasta ilmoitettiin, että todennäköisimmän tulkinnan mukaan pysäköintiaika päättyy seuraavana aamuna jo klo 8 eli kiekonkäyttövelvoitteen alkaessa.

Jyväskylän, Vantaan, Turun, Tampereen, Espoon ja Helsingin tulkintojen selvittyä näiltä paikkakunnilta kysyttiin toimintatapaa myös kolmanteen esimerkkiin.

Jos auto pysäköidään siten, että kiekkoon tulee saapumisajaksi klo 13, onko auto noudettava pois seuraavana päivänä klo 8 vai klo 12 mennessä?

Jyväskylässä katsotaan, että neljän tunnin pysäköintiaika on käytetty edellisenä päivänä eli auto pitää siirtää aamukahdeksaan mennessä. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella pysäköintiä saa jatkaa vielä seuraavana päivänä klo 12:een saakka eli neljän tunnin aika alkaa aamulla alusta.

-Autoilijan oikeusturvan kannalta tällainen tulkinnanvaraisuus on kestämätöntä. Ei voi olla niin, että se mikä on sallittua Jyväskylässä, tuo pysäköintivirhemaksun Oulussa, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Oman mausteensa asiaan tuovat yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt. Ne kun soveltavat vielä kiekonkäyttöä oman mallinsa mukaan.

-Yksityisen pysäköinninvalvonnan linjaukset saattavat erota myös saman kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvonnan linjauksista. Näin se asia ei voi olla, Autoliiton Teppo Vesalainen toteaa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 1. Entä jos saapuu aamuyöstä kello 3:45 ja kiekon asettaa kello 4:00 kuten lain mukaan kuuluukin. Tulkitaako osassa kunnassa että olet aloittanut pysäköinnin edellisen vuorokauden klo: 16:00 ja annetaan aiheeton pysäköintirike maksu kello 11:30? Tämä jäi itselläni epäselväksi.

 2. Tuon Oulun käytännön voisi määrätä käyttöön kaikkialla.
  Nythän autoilija voi ottaa monessa paikassa p-ruudun haltuun melkeen vuorokaudeksi.
  Tapaus tuo auton parkkiin klo 12.31 -> kiekko 13, josta neljä tuntia onkin jo 17 ja sitten alkaa klo 8 neljän tunnin pysäköinti uudestaan. Eli voit pitää auton parkissa 12.31 – 12.
  Eikös laki sano finlex (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900924)
  2 §
  Saapumisajan merkitseminen
  Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi.
  Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa.

  Ko. tapauksessa, jos tuot auton klo 16-16.29 ja risat niin kiekkoon 16.30 ja se olisi sitten menetettyä aikaa loppu. Sitten taas 16.30 ja risat niin seuraava alkava tasatunti löytyy klo 8. Jolloin kiekkoon tuo 8 ja pysäköintiä sinne 12 asti.

  Eli jos tuota tulkitaan niin silloin seuraava aika milloin alkaa ja viimeisellä puolituntisella voi laittaa seuraavan aamun ajan, koska pysäköinti rajoitus alkaa siitä seuraavan kerran.