Käsittelylaitoksen ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 %, kaatopaikattavat kuutiot vähenevät 27 % eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan. (Kuva: Espoon kaupunki)

Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuodessa 45 000 tonnia APC-tuhkaa (Air Pollution Control), josta kolmannes on suolaa. EU:n kaatopaikkadirektiivin perusteella säädetyn lain vaatimusten mukaan suolaa sisältävää jätettä ei voi enää sijoittaa kaatopaikalle nykyisellä tavalla. Poikkeusolosuhteissa suolaa voi liueta ympäristöön ja kaatopaikkasijoittamisen hiilidioksidipäästöt ovat korkeat.

Fortumin uuden tuhkankäsittelylaitoksen prosessissa tuhkasta poistetaan suolaa. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen käsitelty tuhka kaatopaikataan. Käsittelylaitoksen ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 %, kaatopaikattavat kuutiot vähenevät 27 % eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan.

-Toiminnan aloittaminen on tärkeä askel koko Suomen jätehuollon kannalta. Nyt meillä on Suomessa vihdoin ympäristömyötäinen ja lain mukainen tapa käsitellä jätteenpoltossa syntyvä APC-tuhka. Tuhkan käsittely auttaa myös osaltaan kuntia pääsemään lähemmäs hiilineutraaliutta, sanoo Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

Fortumin Porin tuhkankäsittelylaitos Mäntyluodossa aloittaa toimintansa seuraavien viikkojen aikana. Ensin laitoksessa käsitellään koe-eriä ja pienempiä määriä tuhkaa. Täyteen kapasiteettiin päästään seuraavien kuukausien kuluessa. Laitos käsittelee 30 000–40 000 tonnia tuhkaa vuodessa, kun koko Suomessa syntyy APC-tuhkaa 40 000–45000 tonnia vuodessa. Laitos työllistää 6 henkilöä.

-Fortumin tavoitteena on, että tuhkankäsittelylaitoksen prosessissa erotettu suola pystyttäisiin ottamaan talteen jo lähitulevaisuudessa ja hyödyntämään esimerkiksi maantiesuolana. Olemme tehneet tutkimus- ja kehitystyötä suolan tuotteistamiseksi muutaman vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin lupaavia, Saarimaa kertoo.

Fortumin käsittelylaitos on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos ja Porin tuhkankäsittelylaitoksen teknologia kiinnostaa kansainvälisesti.

Käsittelylaitoksen ympäristövaikutukset ovat pienet. Nyt ensimmäisessä vaiheessa tuhkajalostamon prosessissa erotettu suola johdetaan poistoveden mukana avomerelle. Laitoksen vesipäästön vaikutukset merialueelle jäävät hyvin vähäisiksi.

Asiantuntijaselvityksen mukaan laitoksen toiminta ei aiheuta vaikutuksia vesieliöille tai vesialueen käytölle. Puhdistetun poistoveden laatu tunnetaan tarkoin, ja vaikutukset meriveteen on arvioitu merkityksettömiksi.

(Lähde: Fortum)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *