Määrärahojen puute hidastaa kuntien digitalisaatiota.

Digitalisaatio toisi kunnille suuria hyöty- ja säästömahdollisuuksia, mutta noin joka kolmannen kunnan digitalisointia hidastaa määrärahojen puute.

Useat kansalliset uudistukset ovat tuoneet monia päällekäisiä muutoksia kuntien tietojärjestelmiin ja toimintoihin. Resurssit kuluvat menossa olevien muutosten valmisteluun ja toteutukseen, ja samalla pitäisi pystyä miettimään kunnan kokonaisvaltaista digitalisaation kehittämistä.

Etenkään pienillä kunnilla ei ole kehittämisresursseja, ja niissä osaaminen riippuu henkilöstön taitotasosta.

VTT, Kuntaliitto ja Oulunkaaren kuntayhtymä selvittivät valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa digitalisaation mahdollisuuksia kunnille.

KUNiT-selvityksessä tarkasteltiin kuntien digitalisaation nykytilaa, digitalisaation mahdollistamaa toimintaprosessien uudistamista ja säästöpotentiaalia sekä kartoitettiin toimenpiteitä, joilla säästöt voitaisiin saada aikaan.

Selvityksestä käy ilmi, että digitalisaation tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet vaihtelevat kunnan mukaan.

Digitalisaation edistäminen on strategisesti tärkeää kunnille. Se nähdään keskeisenä keinona päästä organisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin.

ICT-investointien määrässä tämä ei kuitenkaan näy.

Selvitys ehdottaa, että digitalisaation hyödyntämiselle tulee asettaa tavoitteet ja mittarit, jotta sen toteutumista voidaan seurata. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi kuntien linjauksia ja tavoitteita omalle digitalisaatiotyölleen.

Lisäksi selvitys suosittaa kunnille yhteistyötä. Kuntien välinen yhteistyö näyttää olevan tärkeää digitalisaation hyötyjen toteutumisen kannalta.

Digitalisaation edistämiseen voisi tarjota myös kannustintukea.

Selvitys asettaa sen lähtökohdiksi kuntatoimijayhteisön, olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämisen ja monistamisen, sekä eri kokoisten kuntien tilanteen huomioimisen. Kannustintukea voisi kohdentaa esimerkiksi palvelujen sähköistämiseen, tietojärjestelmien uudistamiseen ja osaamisen tukemiseen. Tuettavan ratkaisun pitäisi olla sellainen, että muutkin kunnat voisivat hyödyntää sitä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *