Liikenneviraston ja ELY-keskusten talvihoidon uusissa toimintalinjoissa pyritään edistämään kävelyä ja pyöräilyä myös talvella.

Liikenneviraston ja ELY-keskusten talvihoidon uusissa toimintalinjoissa pyritään edistämään kävelyä ja pyöräilyä myös talvella. Tämä edellyttää laadukasta jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoa säästä kuin säässä.

Uusissa, vuoden 2019 aikana käyttöön otettavissa talvihoidon linjauksissa pyritään aiempaa tehokkaammin ja laadukkaammin huomioimaan poikkeukselliset sää- ja keliolot myös kävelyn ja pyöräilyn reiteillä. Kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito lisää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, sujuvuutta ja houkuttelevuutta myös talvisin.

Uusilla laatukäytävillä korkea hoitotaso

Nyt vilkkaimmille jalankulun ja pyöräilyn väylille on mahdollista tarjota yhteistyössä kaupunkien kanssa nykyistä korkeampaa palvelutasoa ns. laatukäytävien avulla. Laatukäytävillä pyritään toteuttamaan yhtenäistä, tienpitäjästä riippumatonta talvihoidon tasoa.

Näillä kulkuväylillä suositellaan korkeaa palvelutasoa, joka tukee kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kulkumuotona ja mahdollistaa kävelyn ja pyöräilyn lisäksi esim. lastenvaunu-, pyörätuoli- ja rollaattoriliikenteen.

Tavoitteena on, että laatukäytävistä muodostuu seudullisesti yhtenäisiä verkostoja, jotka palvelevat erinomaisesti muun muassa työmatkapyöräilijöitä. Laatukäytäviä on jo rakennettukin tai käynnistetty rakentaminen muun muassa Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Kuopiossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Urakkasopimuksia kävely- tai pyöräilyväylille kilpailutettaessa tai neuvoteltaessa varmistetaan liikenteen turvallisuus sekä kohtuullinen toimivuus.

Kunnat voivat hakea investointitukea kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrastruktuurin kehittämiseen katuverkollaan. Aiheesta lisää: https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/henkiloliikenne/kavely-pyoraily/investointituki#.W-qeC5MzaUk

Keskeiset hoidon vaatimukset ovat:

Hoidon oikea-aikaisuus, jolla estetään liikenteen mahdollinen siirtyminen ajoradalle ja turvataan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet.

Turvalliseen liikkumiseen riittävä kitka eli riittävä liukkauden torjunta.

Lumiesteet eivät saa estää pyöräilyä ja lastenvaunujen käyttöä.

Tärkeimpien kävely- ja pyöräteiden kunnossapidossa edellytetään, että väylä on hoidettu aamuisin ennen koulu- ja työhönmenoliikennettä ja palvelee iltaisin ja viikonloppuisin vapaa-ajan liikkumista kello 06–22.

Seuraavaksi käytetyimmällä väylillä teiden tulee olla hoidettuna kello 07–22.

Kävely- ja pyöräilyväylien auraus- ja tasausjälki tehdään karhennetuksi.

Sohjoutuvan polanteen poistolla turvataan kohtuulliset pyöräilyolosuhteet.

(Lähde: Liikennevirasto)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *