Porilaiset veronmaksajat olivat useaan otteeseen yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan naapurin luvattoman terassi- ja aitarakennelman johdosta, mutta heikolla menestyksellä. Heidän tiedusteluihinsa ja asiakirjapyyntöihinsä ei kuitenkaan ollut vastattu, tai niihin oli vastattu puutteellisesti ja ristiriitaisesti.

Asiaan perehtynyt apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan huomiota velvollisuuteen noudattaa hyvää hallintoa ja asiakirjapyynnön käsittelyä koskevia säännöksiä. Kaupungin taholta tieto- ja asiakirjapyyntöihin vastaamatta jättämättä syyksi todettiin muun muassa sähköisen asianhallintajärjestelmän ongelmat ja rakennusvalvonnan puutteelliset resurssit.

Selitys ei kuitenkaan uponnut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle. Hän totesi päätöksessään, ettei asiassa ollut menetelty viranomaisen palveluperiaatetta, neuvontavelvollisuutta, käsittelyn viivytyksettömyyttä ja asiakirjan antamista koskevien säännösten mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksensä myös kaupunginhallituksen tietoon, koska kaupungin rakennusvalvontayksikkö ja konsernihallinnon hallintoyksikkö olivat pitäneet puutteellisia resursseja osasyynä asian pitkittymiseen sekä tieto- ja asiakirjapyyntöihin vastaamattomuuteen.

Apulaisoikeuskanslerin päätös oikeuskanslerinviraston nettisivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Voiko hyvän hallinnon periaatteiden vastaista menettelyä perustella resurssien puutteella? Apulaisoikeuskansleri on tässä oikealla asialla.