Joensuussa katuvalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapito hoidetaan allianssimallilla.

Joensuun kaupunki hoitaa nykyään ulkovalaistuksensa ja kaupungin liikennevalojen ylläpidon ja rakentamisen allianssimallilla. Palvelutuottajaksi valittiin vuoden alussa Eltel Networks Oy. Sopimus on vähintään kolmivuotinen ja siitä eteenpäin se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kaupungin mukaan allianssimallin käyttö tämän tyyppisessä tehtävässä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Eltel vastaa muun muassa katujen ja puistojen valaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikennevalojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä avattavien siltojen tekniikan kunnossapidosta.

Allianssimallissa tilaaja ja palveluntuottaja jakavat hankkeen riskit ja hyödyt etukäteen sovitulla tavalla. Perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus ja yhteinen päätöksenteko. Jos asiakastyytyväisyys paranee lupausta enemmän, Eltel saa bonusta. Jos taas tyytyväisyys jää luvatusta, yhtiö maksaa kaupungille sanktioita. Urakan muita mittareita ovat energiansäästö ja korjaustöiden nopeus.

– Joensuu halusi ulkovalaistuksen ja liikennevalojen rakentamiseen ja hoitoon allianssikumppanin, koska uskomme näin pystyvämme parhaiten kehittämään työhön kuuluvia osa-alueita niin energiatehokkuuden, kustannusten kuin asiakastyytyväisyyden näkökulmasta,  kaupungininsinööri Ari Varonen kertoo.

Kaupunkilaiset varsin tyytyväisiä Joensuun valaistukseen

Uuden järjestelyn pohjaksi kaupunkilaisilta kysyttiin palautetta ulkovalaistuksesta viime vuoden lopussa. Vastauksia tuli yli tuhat ja valaistuksen nykytasoon oltiin varsin tyytyväisiä.

Keskustan alueen katuvalaistusta piti erittäin tai melko hyvin hoidettuna 89 % vastaajista. Asuntokatujen valaistuksesta samaa mieltä oli 74 %. Vastaajista 14 % taas oli sitä mieltä, että valaistus oli hoidettu asuntokaduilla melko tai erittäin huonosti.

Jalankulku- ja pyöräteillä valaistuksen sanottiin olevan hoidettu erittäin tai melko hyvin 60 %:ssa vastauksista ja melko tai erittäin huonosti 22 %:ssa. Puistojen valaistus oli hoidossa erittäin tai melko hyvin 51 %:n mielestä, 21 % taas koki puistojen valaistuksen olevan hoidettu huonosti tai melko huonosti.

Avointa palautetta tuli myös runsaasti. Yli kolmannes oli positiivista. Lisäksi kehitysehdotuksia oli reilut puolet kaikista vastauksista. Jatkossa kysely tehdään vuosittain, jotta saadaan selville tyytyväisyyden kehittyminen ja jotta allianssikumppanin suoritustaso pystytään määrittelemään.

(Lähde: Joensuu)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Joensuu ei hoida kuntoon Uimaharjun kävelyteiden valaistusta. Olen aiemminkin kommentoinut Sahakankaan kävelytiestä, joka alkaa Neulastien ja Nilatien kulmast jatkuen Honkajoen sillan yli Autoasemankaarelle. Tämä kävelytie on jatkuvasti pimeänä nyt täysin pimeänä on sillan ja Autoasemankaaren välinen osuus.On kurjaa koiraa ulkoiluttaessakäyttää sähkölamppua. Tätä kävelytietä käyttävät koululaiset, kauppaasiakkaat sekä bussille menijät. Kävelytie on kovassa käytössä. Laittakaa katuvalot kuntoon.