Esteettömien asuntojen kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti, Kimmo Tiilikainen sanoo. (Kuva: Ville Miettinen)

Vastikään päättyneen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että useimmat kunnat eivät ole vielä riittävästi varautuneet ikääntyneiden määrään ja heidän asumistarpeisiinsa, arvioi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk.

Muun muassa esteettömän asumisen edistäminen hissien jälkiasennuksilla, ikääntyneiden asumisen ennakointia tukevan tiedon tuottaminen, ikääntyneiden asumistoiveiden ja erilaisten asumisratkaisujen kartoittaminen ja asumisen yhteisöllisyyden tukeminen ovat olleet ohjelman keskeisiä tuloksia.

– Tämä edellyttää kunnilta jatkossa suunnitelmallisuutta ja myös kuntien välistä yhteistyötä, Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Ikääntyneiden nykyisiin ja tuleviin asumistarpeisiin vastaaminen oli Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tärkeimpiä tavoitteita.

– Väestön ikääntyminen on merkittävä yhteiskunnallinen muutos, jolla on suora vaikutus asumiseen. Esteettömien asuntojen kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on onnistuneesti tunnistanut näitä haasteita ja tuottanut uutta tietoa ja toimintatapoja niiden selättämiseksi, Tiilikainen sanoo.

Kuntien rooli jatkuu vahvana

Vaikka sote-maakuntauudistus siirtäisi ikääntyneiden asumispalvelut ja kotipalvelut maakunnan järjestettäväksi, kuntien rooli ikääntyneiden hyvän arjen tukemisessa säilyy kuitenkin edelleen vahvana, ympäristöministeriö muistuttaa.

– Kuntien tehtävänä on jatkossakin asuinolojen ja asuntotarjonnan parantaminen, mutta myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntien tulee kehittää asuinalueista ikäystävällisempiä ja järjestää lähipalveluja siten, että ikääntyneet pystyvät asumaan kotona ja toimimaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään, asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä sanoo.

VILLE MIETTINEN

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.